Karpinių parodos „Po tėviškės dangum“, skirtos Kovo 11-ąjai, atidarymas

2019-03-01
15:00 val.