Liaudiškos muzikos kapelos

 1. LKC tradicinė kapela „Anūkucai“ (vad. Romas Mazėtis) I kategorija
 2. LKC tradicinė kapela „Dziedukai“ (vad. Romas Mazėtis) I kategorija
 3. Šeštokų k.n. liaudiškos muzikos kapela „Griežlė“ (vad. Vitas Trampas) II kategorija
 4. Būdviečio l.s. liaudiškos muzikos kapela „Svaja“ (vad. Zina Barkauskienė) III kategorija
 5. Seirijų k.n. liaudiškos muzikos kapela „Savi“ (vad. Germina Ptašnykienė) III kategorija
 6. Teizų l.s. liaudiškos muzikos kapela „Teizija“ (vad. Juozas Adomaitis)
 7. Seirijų k.n. liaudiškos muzikos kapela „Seirija“ (vad. Vytautas Rutkauskas)
 8. Veisiejų k.n. liaudiškos muzikos kapela „Veisieja“ (vad. Laimis Juškaitis)
 9. Krikštonių l.s. liaudiškos muzikos kapela „Beržynėlis“ ( vad. Valdas Makauskas)

LKC tradicinė kapela „Anūkucai“
(vad. Romas Mazėtis)
I kategorija

Tradicinė kaimo kapela „Anūkucai“ susikūrė 2010 metais. Ji dalyvauja įvairiuose konkursuose ir šventėse:

 • Pasaulio lietuvių dainų šventėse
 • Konkurse „Griežkit, skripkos“
 • Kapelų varžytuvėse „Netgi vakaruškos“
 • Lenkijos respublikos Seinų Lietuvių namų organizuojamose folkloro šventėse
 • Festivaliuose „Skamba, skamba kankliai“, „Griežynė“ Vilniuje.

Šiuo metu kapeloje yra 5 dalyviai.


LKC tradicinė kapela „Dziedukai“
(vad. Romas Mazėtis)
I kategorija

Tradicinė kaimo kapela „Dziedukai“ susikūrė 1991 metais. Ji dalyvauja įvairiuose konkursuose bei šventėse. Jau ne vienerius metus jie yra Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamo tarptautinio folkloro festivalio „Baltica“ dalyviai. Taip pat kapela dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventėse, festivaliuose „Skamba, skamba kankliai“, „Griežynė“ Vilniuje, Dzūkijos regione organizuojamose šventėse „Dzūkų godos“,„Dzūkų popietė“, Derliaus šventėse, Kurorto šventėje ir daugelyje kitų renginių. „Dziedukai“ yra pripažinti vieni iš geriausių ne tik Alytaus apskrities, bet ir Lietuvos armonikierių. Jie yra pelnę įvairias premijas bei „Misterio armonikieriaus“ vardą, taip pat yra „Aukso paukštės“ laimėtojai. Tradicinėje kaimo kapeloje „Dziedukai“ groja Mazėtis Romas (g. 1950 m.) Sadauskas Juozas, Juškauskas Edmundas, Bučionis Romas.


Šeštokų k.n. liaudiškos muzikos kapela „Griežlė“
(vad. Vitas Trampas)
II kategorija

Šeštokų kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Griežlė“ susikūrė 2009 metų balandžio mėnesį. Jai vadovavo Vytautas Pečiulis. Nuo 2010 m. kapelai vadovauja Vitas Trampas. Kapela „Griežlė“ turi II kategoriją. Kolektyvo branduolį sudaro devyni vyrai. Dalyvių nuoširdumas, entuziazmas, pakili nuotaika, meilė muzikai – užburia žiūrovus. Kolektyvo repertuare – lietuvių liaudies kūryba (valsai, polkos, dainos) bei puikiai žinomos šių dienų dainos. Lazdijų kultūros centro Šeštokų kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Griežlė“ nuolatinė rajoninių švenčių, vakaronių dalyvė. Kolektyvas mielai groja ir reprezentuoja Lazdijų rajoną ir kitų rajonų scenose. Ne vienerius metus dalyvauja respublikiniame konkurse „Grok, Jurgeli“, televizijos studijoje „Duokim garo“.


Būdviečio l.s. liaudiškos muzikos kapela „Svaja“
(vad. Zina Barkauskienė)
III kategorija

Kapela susikūrė 2004 m. sausio mėnesį. Ją sudaro aštuoni muzikantai, kurie yra be galo linksmi, kūrybingi bei draugiški. Kapela dalyvauja ne tik
laisvalaikio salės organizuojamuose renginiuose, rajono bei už rajono ribų organizuojamuose renginiuose. Kolektyvas atlieka liaudiškus, autorinius kūrinius, populiariąją muziką.
● 2005 m. – Rudens šventėje „Jievaro juosta“ Marijampolėje.
● 2010-2012 m. Žolinių šventėje Punske
● 2014-2015 m. Medaus ,pieno duonos šventėje Punske
● 2009 m. Kapelų šventėje Seinuose
● 2007m. Respublikinės dainų šventės „Būties ratu“ dalyvė
● 2009 m.Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės “Amžių sutartinė“ dalyvė
● 2018m. Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos…“
● 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 m. dalyvavo kapelų
atrankoje į respublikinę kapelų šventę- varžytuves „Grok ,Jurgeli“.
● Nuo 2005m dalyvauja tradicinėje tarptautinėje šventėje Lazdijuose “Pasienio fiesta“ , kasmetinėje kapelų šventėje – varžytuvėse „Netgi vakaruškos“ kurioje 2007 m. pelnė „Balsingiausios kapelos“, 2011 m. „Vestuviškiausios kapelos“ titulus. 2010, 2012, 2013, 2016, 2019 m. „Geriausios rajone kapelų kapelos“ titulus.


Seirijų k.n. liaudiškos muzikos kapela „Savi“
(vad. Germina Ptašnykienė)
III kategorija

Kapela ,,Savi“ (vadovė Germina Ptašnykienė) susikūrė 2013 m. Pradėjo koncertuoti kaip Seiliūnų laisvalaikio salės kapela. Panaikinus Seiliūnų laisvalaikio salę, pakito kapelos sudėtis ir kapela ,,Savi“ pradėjo repetuoti Seirijų kultūros namuose. Nuo 2013 m. kapela kasmet dalyvauja rojoninėse kapelų varžytuvėse ,,Netgi vakaruškos“, šiame konkurse 2018 m. laimėjo žiūrovų simpatijų prizą, 2019 m. tapo II vietos, žiūrovų simpatijų ir geriausios programos laimėtoja. 2018 m kapela ,,Savi“ dalyvavo Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje ,,Vardan tos“ ir įgijo mėgėjų meno kolektyvo III kategoriją. 2020 m. tapo VII tarptautinio menų festivalio ,,Vieną kartą Šilaičių karalystėje“ I vietos laimėtoja. Kapela ,,Savi“ per metus surengia apie 18 koncertų rajone bei už jo ribų.


Teizų l.s. liaudiškos muzikos kapela „Teizija“
(vad. Juozas Adomaitis)

Liaudiškos muzikos kapela „Teizija“ susibūrė 2014 metais. Nuo tada kapela dalyvauja įvairiose šventėse bei organizuojamuose koncertuose, rajoniniuose renginiuose, rudenėlio šventėse, Lazdijų kultūros centro organizuojamoje „Pasienio fiestoje”, rajono mastu organizuojamoje „Oninių šventėje prie Dusios ežero“, konkursuose pelniusi daug prizinių vietų. 2020 metais Lazdijų rajono kapelų varžytuvėse „Netgi vakaruškos“ pelnė pirmą vietą.

 

 

 


Seirijų k.n. liaudiškos muzikos kapela „Seirija“
(vad. Vytautas Rutkauskas)

Seirijų kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Seirija“ susibūrė 2003 metais. Nuo tada kapela dalyvauja įvairiose šventėse bei renginiuose: 2005 metais – LTV varžytuvėse „Gero ūpo“ ir kartu su kitais Lazdijų kultūros centro kolektyvais iškovojo pirmąją vietą; tradicinėje liaudiškos muzikos kapelų šventėje „Stasinės -05“ Kelmėje; kaimo kapelų šventėje „Suvalkietiškas kiemas“ Vilkaviškyje, 2006 metais – Dzūkijos regiono „Grok, Jurgeli“ varžytuvių ture, kur tapo nugalėtojais ir iškovojo teisę dalyvauti respublikinėse varžytuvėse Kauno sporto halėje bei Vilniaus Siemens arenoje; Lietuvių namuose Seinuose bei kituose respublikiniuose, apskrities ir rajoniniuose renginiuose. 2007 metais kapela Seirijų miestelyje organizavo liaudiškos muzikos kapelų festivalį „Ei, dzūkeliai, uždainuokim“, kuriame dalyvavo kapelos iš visos Alytaus apskrities. 2008 metais pasirodė Dzūkijos regiono kaimo kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“. 2009 m. Lazdijų rajono kaimo kapelų varžytuvėse „Netgi vakaruškos“ pelnė Balsingiausios kapelos titulą. Kapela „Seirija“ yra parengusi programas „Buvo naktys švento Jono“, „Nupjoviau linelius“, „Dzūkas ir vargi dainuoja“, atlikusi kūrinius savo ir kaimyniniuose rajonuose, taip pat  Lenkijos Respublikos apylinkėse.
Pastaruosius penkerius metus koncertavo Oninių šventėje prie Prelomciškės piliakalnio, Joninių šventėse Seirijuose bei Simne, Pasienio fiestoje  Lazdijuose, konkurse „Netgi vakaruškos“ Seirijuose ir Veisiejuose, taip pat Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos „Menų sodas“ surengtame sąskrydyje Šilaičiuose.


Veisiejų k.n. liaudiškos muzikos kapela „Veisieja“
(vad. Laimis Juškaitis)

Veisiejų kultūros namų liaudiškos muzikos kapela ,,Veisieja“ susikūrė 1975 m. Ją sudaro šeši nariai, vadovas Laimis Juškaitis. Kapela dalyvauja savo miestelyje, rajone bei respublikoje organizuojamuose renginiuose: tradicinėje Lazdijų rajono kapelų varžytuvėse ,,Netgi vakaruškos“, šventėje ,,Jievaro turtai 2007″ Alytuje, „Dzūkų dienos“ Vilniuje ir daugelyje kitų renginių. Kapela yra koncertavusi Lenkijos Respublikos Melniko miesto šventėje, taip pat dažna viešnia Punsko krašte. 2008 metais kapela koncertavo Alytaus apskrities rudens šventėje „Dzūkų turtai“, Alytaus apskrities liaudiškos muzikos varžytuvėse „Ei, dzūkeliai uždainuokim“ bei daugelyje kitų renginių. 2008 metais Dzūkijos regiono kapelų šventėje-varžytuvėse ,,Grok, Jurgeli“ kapela tapo nugalėtoja ir įgijo teisę dalyvauti žnaliniame „Grok, Jurgeli. 2008“ koncerte. 2010 m. kapela „Veisieja“ Lazdijų rajono liaudiškų kapelų varžytuvėse „Netgi vakaruškos“ pelnė Balsingiausios kapelos titulą. Yra liaudiškos muzikos kapelų šventės ,,Pagal Jurgį ir kepurė“ dalyvė Veisiejuose. 2013 m. dalyvavo vysk. Antano Baranausko fondo ,,Lietuvių namai“ Seinuose kapelų šventėje, liaudiškų kapelų varžytuvėse ,,Netgi vakaruškos 2014“ Lazdijuose pelnė geriausios kapelos vardą. 2016 m. dalyvavo kapelų šventėje ,,Grok, armonika, grok“ Užventyje. 2018 m. pelnė Dzūkijos kaimo kapelų šventės – varžytuvių ,,Grok, Jurgeli“ nugalėtojos vardą. 2020 m. liaudiško muzikavimo konkursiniame festivalyje ,,Muzikantų suspiescinis“ Lazdijuose iškovojo 3 vietą.


Krikštonių l.s. liaudiškos muzikos kapela „Beržynėlis“
(vad. Valdas Makauskas)