Darbo užmokestis

VŠĮ Lazdijų kultūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis:

Eil. nr. Pareigybė Darbo užmokestis
1. Direktorius 2137,81
2. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai 1706,37
3. Kultūros darbuotojai įgiję aukštąjį mokslą 1181,76
4. Kultūros darbuotojai įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą 1184,52
5. Kultūros darbuotojai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 1076,00
6. Kiti darbuotojai įgiję aukštąjį mokslą 1319,16
7. Kiti darbuotojai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 1011,82
8. Darbininkai, valytojai, kūrikai 642,00