Darbo užmokestis

VŠĮ Lazdijų kultūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis:

Eil. nr. Pareigybė Darbo užmokestis
1. Direktorius 2606,40
2. Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai 1835,34
3. Kultūros darbuotojai įgiję aukštąjį mokslą 1360,19
4. Kultūros darbuotojai įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą 1268,07
5. Kultūros darbuotojai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 1191,06
6. Kiti darbuotojai įgiję aukštąjį mokslą 1486,00
7. Kiti darbuotojai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 1110,03
8. Darbininkai

Valytojai, kūrikai

860,93

730,00