Šokių kolektyvai

  1. LKC tautinių šokių kolektyvas „Lazdija“ (vad. Janina Dereškevičienė) I kategorija
  2. Veisiejų k.n. liaudiškų šokių kolektyvas „Pušynas“ (vad.Indrė Čaplikienė) III kategorija
  3. LKC tautinių šokių kolektyvas „Smilga“ ( vad. Janina Dereškevičienė)
  4. Būdviečio l.s. merginų šokių grupė „Mega dance“ (vad. Zina Barkauskienė)
  5. Būdviečio l.s. tautinių šokių grupė „Jotvingis“ (vad. Aurelija Valasevičienė)
  6. Teizų l.s. šokių kolektyvas  „Trepsiukas“ (vad. Angelė Laukionienė)
  7. LKC merginų šokių grupė „Puerto“ (vad. Ieva Jurgelevičiūtė)
  8. Seirijų k.n. moterų linijinių šokių grupė „Šokančios močiutės“ (vad. Germina Ptašnykienė)
  9. Seirijų k.n. vyresniųjų tautinių šokių grupė „Kaimynai“ (vad. Germina Ptašnykienė)

LKC tautinių šokių kolektyvas „Lazdija“
(vad. Janina Dereškevičienė)
I kategorija

Šokių kolektyvas susikūrė 1969 metais. Nuo kolektyvo susikūrimo, per daugelį kultūrinės veiklos metų, keitėsi nariai, tačiau kolektyvo pasiekimai nuolatiniai, novatoriški. Kolektyvas nuo savo susikūrimo dalyvauja visose Respublikinėse, vėliau Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse, respublikiniuose, rajoniniuose festivaliuose ir konkursuose. Kolektyvo repertuaras – įvairus: lietuvių liaudies šokis perpintas dzūkišku koloritu. Kolektyvas 2005 metais kartu su kitais Lazdijų rajono kolektyvais tapo LTV laidos „Gero ūpo“ nugalėtojais, dalyvavo konkurse „Pora už poros“ Birštone, tarptautiniame festivalyje Lenkijos

Respublikoje Melniko mieste, Baltarusijos respublikos. Pasirodė respublikinėje šokėjų ir muzikantų šventėje „Kaziukės suktinis“ Kėdainiuose, tarptautiniame šokių festivalyje „Ir ne tik iš Lietuvos“ Radviliškyje, nuolatinis šventės “Pasienio fiesta“ Lazdijuose dalyvis, respublikiniame konkurse „Pora už poros“ Šiauliuose.


Veisiejų k.n. liaudiškų šokių kolektyvas „Pušynas“
(vad. Indrė Čaplikienė)
III kategorija

Vadovai: 1988 – 2019 m. – Aldona Rudzienė, nuo 2019 m. – Antanas Jurčiukonis. Veisiejų kultūros namų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Pušynas“ susikūrė 1988 metais. Nuo susikūrimo pradžios kolektyvas dalyvauja visose Lietuvos Dainų šventėse. Taip pat aktyviai įsijungęs į Lazdijų rajono bei Dzūkijos regiono kultūrinę veiklą. 2007 – 2008 metais dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje „Šokim šokimėlį“ Veisiejuose. 2008 metais – Alytaus apskrities liaudiškos muzikos festivalyje „Ei, dzūkeliai, uždainuokim“ Seirijuose. Nuo 2007 m. kolektyvas sėkmingai pasirodė Lietuvos Dainų ir šokių šventėse . Nuo 2010 m. dalyvauja respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių festivalyje „Klumpynė“, taip pat tautinių šokių festivalyje „ Raitakojis“, respublikinėje šokių šventėje „Sodautai“, tarptautiniame tautinių šokių festivalyje „Kadagynė“.

2018 m. buvo suteikta II kategorija. Šiuo metu kolektyvui vadovauja Indrė Čaplikienė.


LKC tautinių šokių kolektyvas „Smilga“
( vad. Janina Dereškevičienė)

Kolektyvas susikūrė 1999 metais. Tuomet jis vadinosi jaunučių šokių kolektyvu. Per šį laikotarpį vaikai užaugo ir dabar vadinasi jaunuolių šokių kolektyvu, dabar jaunuolių tautinių šokių kolektyvu Smilga“. Kolektyvo repertuarą sudaro smagūs, veržlūs lietuvių liaudies šokiai. Jaunuolių šokių kolektyvas „Smilga“ aktyviai dalyvauja Lazdijų kultūros centro organizuojamuose renginiuose bei įvairiuose projektuose, konkursuose. 2007 metais jaunuolių tautinių šokių kolektyvas dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“. 2008-aisiais dalyvavo Lenkijos respublikos Lukovo miesto tarptautinėje šventėje, Latvijos respublikos Bauskės mieste festivalyje „Supinkime auksinę juostą“, festivalyje „Einam mergos večerot“ bei Zarasuose vykusioje Lietuvos kultūros sostinės mugėje. 2009 m. sėkmingai pasirodė Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė „Amžių sutartinė“. Nuo 2011 m. vadinasi jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Smilga“.


Būdviečio l.s.
merginų šokių grupė
„Mega dance“
(vad. Zina Barkauskienė)

Merginų šokių grupė „Mega Dance“ susikūrė 2017 m. Grupės vadovė Zina Barkauskienė. Grupėje šoka šešios merginos. Šokiai pasirinktini: linijiniai, disko. Šokėjos aktyviai dalyvauja repeticijose, domisi naujais šokio žingsneliais. Grupė dalyvauja įvairiuose vietiniuose ir rajoniniuose renginiuose: Krosnos kultūros namų, Dumblio laisvalaikio salės, Kučiūnų laisvalaikio salės, Aštrios Kirsnos mokyklos organizuojamuose renginiuose.


Būdviečio laisvalaikio salės
tautinių šokių grupė „Jotvingis“
(vad. Aurelija Valasevičienė)

Šokių kolektyvas ,,Jotvingis“ susikūrė 2014 m.

Kolektyvą sudaro šešios poros (12 dalyvių).

Kolektyvas mielai dalyvauja laisvalaikio salės organizuojamuose renginiuose.

Kasmet prisijungia prie akcijos „Visa Lietuva šoka“.

Kolektyvas yra labai draugiškas, geranoriškas ir išradingas.


Teizų l.s. šokių kolektyvas  „Trepsiukas“
(vad. Angelė Laukionienė)

Teizų laisvalaikio salės šokių kolektyvas „Trepsiukas“ susikūrė 2012 metais.

2018 m. kolektyvas dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“.

Taip pat aktyviai įsijungęs į Lazdijų rajono bei Dzūkijos regiono kultūrinę veiklą.

Kolektyvo nariai labai vieningi, todėl ne tik šoka įvairiuose Lazdijų ir aplinkinių rajonų renginiuose, bet ir aktyviai leidžia laisvalaikį, taip kurdami bendruomeniškumą.


LKC merginų šokių grupė „Puerto“
(vad. Ieva Jurgelevičiūtė)


Seirijų k.n. moterų
linijinių šokių grupė
„Šokančios močiutės“
(vad. Germina Ptašnykienė)

,,Šokančios močiutės‘‘ linijinius šokius šoka nuo 2017 m.

Dalyvių sudėtis ir skaičius nuolat kinta.

Aktyviai dalyvauja vietiniuose renginiuose, vakaronėse, yra pasirodę rajono bendruomenių, bei kultūros įstaigų renginiuose.


Seirijų kultūros namų
vyresniųjų tautinių šokių grupė
„Kaimynai“
(vad. Germina Ptašnykienė)

Kolektyvas susibūrė 2017 m.

Pasirodo ne tik Seirijų kultūros namų, bet ir rajono kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose.

Kasmet dalyvauja rajoninėje akcijoje ,,Šoka visa Lietuva“.