Folkloro ansambliai

  1. Kučiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Parinkcis“ vad. Jolita Karaliūnienė II kategorija
  2. Kapčiamiesčio laisvalaikio salės folkloro „Liktorėlis“ ansamblis vad. Rita Kulakauskienė  II kategorija
  3. LKC folkloro ansamblis „Riecimėlis“ (vad. Regina Kaveckienė) II kategorija
  4. LKC folkloro ansamblis „Dainuviai“ (vad. Birutė Vžesniauskienė) II kategorija
  5. LKC vaikų folkloro ansamblis „Bitelė“ (vad. Neringa Rasiulienė) II kategorija
  6. Veisiejų kultūros namų folkloro ansamblis „Packavėlė“ (vad. Lina Kvedaravičienė ) II kategorija
  7. Būdviečio laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Radastėlė“ vad. Aurelija Valasevičienė II kategorija
  8. Rudaminos amatų centro folkloro ansamblis „Diemedis“ vad. Dalytė Uzdilienė III kategorija
  9. Krikštonių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Stadulėlė“ vad. Lena Švetkauskienė III kategorija
  10. Krosnos folkloro ansamblis „Gervela“ vad. Gintautas Česnulis III kategorija

Kučiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Parinkcis“
(vad. Jolita Karaliūnienė)
II kategorija

Kučiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Parinkcis“ susikūrė 1995 m. ir jungia įvairaus amžiaus dalyvius. Jo repertuare autentiškos dzūkų
krašto folkloro dainos, šokiai ir žaidimai. Kolektyvas dalyvauja didžiausiuose Lazdijų rajono renginiuose, atstovauja Lazdijų kraštą Dzūkijos regione ir
respublikoje, festvaliuose „Skamba, skamba kankliai“, „Atataria lamzdžiai“ 2005 metais kolektyvas dalyvavo LTV laidoje „Gero ūpo“ meno kolektyvų varžytuvėse, Alytaus apskrities folkloro festivalyje „Dzūkų godos“ Veisiejuose. 2003, 2007, 2009, 2014 ir 2018 metais reprezentavo mūsų rajonui Lietuvos dainų šventėse „Mes“, „Būties ratu“, Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“, „Čia mano namai“, „Vardan tos…“. Kolektyvas bendradarbiauja su Seinų „Žiburio“ gimnazija bei Lietuvių namais.


Kapčiamiesčio laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Liktorėlis“
(vad. Rita Kulakauskienė)
II kategorija

Ansamblis pradėjo savo veiklą 1972 metais. Kolektyvui, kuriame dainavo septynios moterys, vadovavo Aldona Marija Giedraitienė. Trumpam į ansamblio veiklą vienu metu buvo įsijungę ir penketas vyrų. 1983 m. ansamblis dalyvavo rajoniniame konkurse „Dzūkų godos“,pateko į tarptautinį turą. 1985 iki 2000 m. „Liktorėlis“ dalyvavo regioninėje liaudies muzikos šventėje „Ant marių krantelio“, Rumšiškėse, Alytuje, Varėnoje bei rajoninėse  šventėse. Koncertavo Lietuvos radijuje, dainų šventėse. Kolektyvas turėjo IV kategoriją. Nuo 2012 m. kolektyvui vadovauja Rita Kulakauskienė. Ansamblis
dalyvauja festivaliuose, rajoninėse šventėse, bendradarbiauja su kitais laisvalaikio salių kolektyvais, VVG bendruomenių renginiuose, projektuose,
socialinės globos centruose, rajono muziejų bei bibliotekų organizuojamuose renginiuose. 2015 m. pasirodėme Lietuvos etnografinių regionų festivalyje
„Atrask save“, „Visom tarmėm mūs sostinė teskamba”, Vilniuje. 2015 m. ansambliui suteikiama III kategorija. 2017 m. pasiroėme Regioninėje šventėje – mugėje „Dzūkų turtai“ Alytuje, Tarptautiniame menininkų plenere „Veisiejų pavasaris“, rajoninėje folkloro šventėje „Parjojo namolio bitutė ratuota“. Kas ketveri metai  dalyvaujame rajoninėse dainų švenčių peržiūrose. 2017 m. pasirodėme Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos“ ir kolektyvui suteikta II
kategorija. 2020 m. dalyvavome Ansamblių vakare „Dainuok širdie“ Seirijų kultūros namuose, Dzūkų krašto folkloro festivalyje „Žolynas slaunasai“ Veisiejuose ir užėmėme I vieta. Kasmet su naujomis programomis aktyviai pasirodome rajone (iki 20 kartų per metus).


LKC folkloro ansamblis „Riecimėlis“
(vad. Regina Kaveckienė)
II kategorija

Šis ansamblis susikūrė 1984 metais. Metai bėgo, išdainuotų dzūkų krašto dainų kraitis vis didėjo, gausėjo. Ansamblyje keitėsi dalyviai bei vadovai. Tačiau liaudies daina nenutilo. Gausėjo ir koncertinių kelionių. Koncertuota Festivalyje „Dzūkų godos“ Alytuje, Druskininkuose, Lazdijuose. 1994 metais ansamblis dalyvavo Tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“, 2003 metų II-ajame Dzūkijos krašto kongrese Merkinėje. Svečiuotasi Punske, Rumšiškėse, Kazlų Rūdoje. Vilniaus mokytojų namuose dalyvauta pasidainavimo popietėje su Veronika Pavilioniene.

2004-aisiais kolektyvas atšventė savo veiklos 20-metį ir pasivadino „Riecimėlis“. Propaguodamas Lazdijų krašto autentiškas liaudies dainas ansamblis rengia pasidainavimų vakarus Lazdijų rajone bei svetur. 2009 metais koncertavo Alytaus apskrities Dainų šventės Folkloro dienoje Druskininkuose bei Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“.

Ansamblio dalyviai noriai koncertuoja savo bei kaimyninių rajonų šventėse ir kituose renginiuose. 2018 metais ansamblio dalyviai vyko į turistinę kelionę į Briuselį (Belgija). Nuo 2018 metų ansamblis dalyvauja kasmetiniuose tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Atataria lamzdžiai“ Kaune. Folklorinis ansamblis „Riecimėlis” nuo susikūrimo datos dalyvavo visų vykusių Respublikinių dainų ir šokių švenčių folkloro dienose.


LKC folkloro ansamblis „Dainuviai“
(vad. Birutė Vžesniauskienė)
II kategorija

Folkloro ansamblis „Dainuviai“ susikūrė 2006 metais Lazdijų kultūros centro darbuotojų – entuziastų bei etnokultūros mylėtojų – iniciatyva.

Kolektyvo susikūrimo idėja – atkurti ir puoselėti senuosius lietuviškuosius papročius bei tradicijas. Ansamblio repertuarą sudaro senovinės dzūkų krašto buities, darbo bei apeiginės dainos. „Dainuviai“ aktyviai dalyvauja įvairiuose kultūros centro rengiamuose projektuose. Juos įgyvendinant buvo įkurtas autentiškas repeticijų kambarys – troba, taip pat remiantis archyvine bei muziejine medžiaga sukomplektuoti ir pasiūti stilizuoti XI a. nešioseną atitinkantys baltiški drabužiai. Ansamblis sėkmingai koncertuoja įvairiuose rajoniniuose bei regioniniuose renginiuose: „Dzūkų godos“, Dainavos krašto folkloro šventėse Druskininkuose. 2007-2008 m. ansamblis su programa „Aš išdainavau visas daineles“ dalyvavo Dzūkijos VVG projekte „Čia aš gimiau, čia aš užaugau“. 2008 m. Veisiejuose šventėje „Tūkstantmečio banga“ atliko programą „Šviesos sutartinė“, dalyvavo Lietuvos tūkstantmečiui skirtoje šventėje Būdviečio muziejuje „Jotvingių kiemas“. Nuo 2009 metų kolektyvas – Dainų švenčių Folkloro dienos programų dalyvis. Parengta programa „Žemės akys – ežerai“. 2010 m. dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulalė raudona“ Plungėje. 2011 m. išleido Dzūkijos krašto dainų kompaktinę plokštelę „Da saulalė stulpavoj“. 2012 m. parengė programą „Tep mes veseiliojam!“, kurią pristatė XXVII-ajame tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Atataria lamzdžiai – 2012“ ir V-ojoje regioninėje folkloro šventėje „Pūsk, vėjuži!“ Juodkrantėje. 2014 m. parengė karinę – istorinę programą „Karaivio dalia“. 2016 m. parengė Advento vakarojimų programą „Ugnelė žibėjo, leliuma…“. 2017 m. parengė karinę – istorinę programą “Rangės broliai karėn jot“. 2018 m. – „Dzūkų vienbalsės dainos“, romansų programa “Senam sode“. 2019 m. – šienapjūtės dainų programa „Lygiojoj lankelėj suskambės dalgelis“. 2021 m. numatyta ir rengiama Velykų laikotarpio programa.


LKC vaikų folkloro ansamblis „Bitelė“
(vad. Neringa Rasiulienė)
II kategorija

Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Bitelė“ (vadovė Neringa Rasiulienė) susikūrė 2009 m. Lazdijų r. Būdviečio mokykloje. Reorganizavus mokyklą, ansamblis savo veiklą perkėlė į Lazdijų kultūros centrą ir sėkmingai daugiau kaip dešimtmetį dalyvauja ne viename rajoniniame, regioniniame bei respublikiniame renginyje: tarptautinėje šventėje „Pasienio fiesta“, folklorinių šokių šventėje „Šokim šokimėlį“, etnokultūros akcijoje „Visa Lietuva šoka“, regioninėse folkloro ansamblių šventėse „Ėglynaicis“ Varėnoje, vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje „Pas močiutę augau“ Kalvarijoje, folkloro ir amatų šventėje „Žilvitis žaliuoja“ Kaišiadoryse, Dzūkijos regijonui atstovavo tradiciniame festivalyje „Gėid vuolongelė“ Sedoje. Ansamblio „Bitelė“ iniciatyva jau 10 metų Lazdijų rajone organizuojama Pietų Lietuvos vaikų ir jaunimo folkloro bei amatų šventė „Piemenėlų Sekminės“, pradėta rengti prie senovinio Būdviečio svirno, vėliau persikėlusi į Etnografinę Prano Dzūko sodybą. 2014 m. ansamblis dalyvavo Lietuvos dainų šventėje ČIA MANO NAMAI“, 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“. Parengtos Dzūkijos krašto folkloro programos „Bitute bilkoji“, „Aš pasėjau du liniukus“, „Tėvulio sodelin, motulės svirnelin“ „Paukštelių veseilia“, „Sode mergelė vaikščiojo“, „Oi tu, ožy dzidzeragi“ , „Kupole rože“ ir kitos. Ansambliui suteikta Mėgėjų meno kolektyvo II kategorija.

 


Veisiejų kultūros namų folkloro ansamblis „Packavėlė“
(vad. Lina Kvedaravičienė )
II kategorija

Veisiejų kultūros namų folkloro ansamblis ,,Packavėlė“ susikūrė 2005 metų sausio 25 d. Jį sudaro 14 įvairaus amžiaus atlikėjų, vadovė Lina Kvedaravičienė. Ansambliečiai dainomis, pasakojimais, rateliais dzūkiškas tradicijas stengiasi perduoti jaunesniajai kartai. Kolektyvui suteikta II kategorija. Packavėlė“ yra parengusi keletą programų: ,,Jojo prijojo pylnas kiemas svetelių“, Jurginių apeigų ,,Kad aš turėtau“, Advento laikotarpio ,,Atvažiuoja Kalėdos“, ,,Dainas dainuoju ne viena“. Repertuare yra daug Veisiejų krašto liaudies dainų, ratelių.

Ansamblis dalyvavo įvairiuose rajono bei apskrities renginiuose: Alytaus apskrities folkloro ansamblių festivalyje ,,Dzūkų godos“, nuolatinis dalyvis respublikinėje Pirmosios vagos šventėje. 2007 metais dalyvavo Lietuvių dainų šventėje ,,Būties ratu“, koncertavo tarptautinės sveikatos stovyklos sveikuoliams, tarptautinėje šventėje Lazdijuose ,,Pasienio fiesta“. 2009 m. dalyvavo Alytaus apskrities pagyvenusių žmonių Dainų ir šokių šventėje „Dainuoju Lietuvai“, 2009 m. – Lietuvos Tūkstantmečio Dainų šventėje,,Amžių sutartinė“, 2014 m. – Lietuvos Dainų šventėje ,,Čia mano namai“, 2018 m. – Lietuvos Šimtmečio Dainų šventėje ,,Vardan tos…“.

Ansamblis dainavo Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso ,,Tramtatulis“ regioninio turo, skirto Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams paminėti, dalyviams. 2017 m. dalyvavome Druskininkuose vykusiame regiono Tautinio kostiumo konkurse ,,Išausta tapatybė“ ir folkloro ansamblių kategorijoje buvome atrinkti dalyvauti konkurso finaliniame renginyje liepos 6-ąją. Todėl su pasididžiavimu nuo pakylos demonstravome dzūkų tautinį kostiumą ir Tautišką giesmę giedojome ant Dubingių piliakalnio. 2019 m. viešėjome Sedoje ir dalyvavome tradicinio folkloro festivalyje „Gėid vuolongelė“, dažnai dalyvaujame Dainavos krašto folkloro šventėje Druskininkuose. Organizuojame Dzūkų regiono folkloro festivalį ,,Žolynas slaunasai“.


Būdviečio laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Radastėlė“
(vad. Aurelija Valasevičienė)
II kategorija

Kolektyvas susikūrė 2002 m. Kolektyvas susideda iš aštuonių ansambliečių ,kurios yra be galo draugiškos , kūrybingos, organizuotos, mylinčios lietuvių liaudies dainą ir papročius. Noriai dalyvauja visuose rajoniniuose renginiuose, mielai dalijasi savo patirtimi ir mintimis. Kolektyvas „Radastėlė“ savo dainų repertuare turi begalę dainų, ratelių ir žaidimų.

Kolektyvas du kartus yra dalyvavęs Respublikinėje dainų šventėje Vilniuje ( 2014 m. ir 2018 m.), Lazdijų kultūros centro organizuojamose šventėse. Su savo dainomis apkeliauta ne tik Lazdijų rajonas ,bet ir kaimyninės apylinkės. Dalyvauta Lenkijoje- Punske ir

Vidugiriuose, taip pat koncertuota Kalvarijos savivaldybės kultūros centro padaliniuose.

 


Rudaminos amatų centro
folkloro ansamblis „Diemedis“
(vad. Dalytė Uzdilienė)
III kategorija

Ansamblis suburtas 2005 metais.

Kolektyvas dažniausiai koncertuoja savojo rajono gyventojams.

Repertuarą sudaro dainos iš ansambliečių atminties.

2010, 2014, 2018 metais kolektyvas dalyvavo rajoninėje folkloro ansamblių apžiūroje – atrankoje į respublikinę dainų šventę.


Krikštonių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Stadulėlė“
(vad. Lena Švetkauskienė)
III kategorija

Etnografinis ansamblis ,,Stadulėlė“ susikūrė 1990 metais. Ansamblio vadovais buvo Lena Švetkauskienė ir Daiva Povilanskienė. Nuo 2010 metų jam vėl vadovauja Lena Švetkauskienė. Ansamblio sudėtis keitėsi. Anksčiau ansamblyje dainavo ir vyrai. Dabar jame dainuoja aštuonios moterys. Ansamblis 1994 metais dalyvavo Pasaulinėje lietuvių dainų šventėje Vilniuje. 2007 metais dalyvavo dainų šventėje ,,Būties ratu“. 2017 metais dalyvavo atrankoje į 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventę ,,Vardan tos…“. Kolektyvas dalyvauja rajono organizuojamose šventėse ir renginiuose. Kolektyvui suteikta III kategorija.


Krosnos folkloro ansamblis „Gervela“
(vad. Gintautas Česnulis)
III kategorija

VŠĮ Lazdijų kultūros centro Krosnos kultūros namų folklorinis ansamblis „Gervela“ vadovas Gintautas Juozas Česnulis. Susikūrė 2017 m. šiuo metu kolektyve – 14 narių. 2018 metų kovo mėn. vykusioje atrankoje į dainų šventę, kolektyvui suteikta 3 kategorija. Ansamblis dalyvavo Dzūkų krašto folkloro festivalyje – varžytuvėse „Žolynas slaunasai“, organizavo etnografinę vakaronę „Šokim, trypkim, linksmi būkim“. Koncertavo Leipalingyje, Rudaminoje, Vištytyje.