Dramos kolektyvai

  1. Rudaminos a.c. mėgėjų teatras „Seklyčia“ (vad. Dalytė Uzdilienė) III kategorija
  2. Veisiejų k.n. teatro studija „Veidai“ (vad. Rita Kulakauskienė) III kategorija
  3. LKC teatro studija ‚Macinga“ (vad. Ingrida Malinauskienė) II kategorija
  4. Teizų l.s. dramos kolektyvas „ Laisvalaikis“ (vad. Angelė Laukionienė)
  5. Teizų l.s. dramos kolektyvas „ Senjorai“ (vad. Angelė Laukionienė)
  6. Krikštonių l.s. dramos kolektyvas „Kaukė“ (vad. Lena Švetkauskienė)
  7. Būdviečio l.s. vaikų lėlių teatriukas „Duli -Du“ (vad. Zina Barkauskienė)

Rudaminos a.c. mėgėjų teatras „Seklyčia“
(vad. Dalytė Uzdilienė)
III kategorija

Mėgėjų teatras „Seklyčia“ suburtas 1986 m. gruodžio mėnesį. Pirmąjį savo spektaklį kolektyvas žiūrovams pristatė 1987 metais. Tai buvo Juozo Paukštelio komedija „Vaiduokliai“. Nuo šių metų kolektyvo veikla nenutrūko lig šiol. Kiekvienais metais kolektyvas žiūrovus pradžiugina vis nauju spektakliu. Dažniausiai tai būna lietuvių autorių komedijos.

Per šiuos veiklos metus kolektyvo paruoštus spektaklius matė ne tik rajono gyventojai. Vaidinta daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių. Kaimyninėje Lenkijoje – Seinuose, Suvalkuose, Punske. Kai kur teko vaidinti ne vieną kartą.

Kolektyvas kiekvienais metais dalyvauja rajoninėje mėgėjų teatrų apžiūroje „Gonkelės“, kur ne vieną kartą pelnė geriausio rajono mėgėjų teatro vardą.

2000, 2002, 2006, metais kolektyvas dalyvavo regioninėje mėgėjų teatrų šventėje – apžiūroje „Pastogė“.

2016 metais kolektyvas dalyvavo regioninėje mėgėjų teatrų šventėje „Atspindžiai“ Jurbarko kultūros centre.

Už dalyvavimą įvairiose šventėse, festivaliuose, konkursuose kolektyvas apdovanotas padėkomis, diplomais, atminimo dovanomis. Kolektyvo aktoriai ne vieną kartą buvo įvertinti už geriausiai atliktus vaidmenis.

2011 metais A. Žmuidzinavičiaus tėviškėje – muziejuje organizuotoje dzūkijos regiono tradicinėje mėgėjų teatrų šventėje „Kaimo liktarna 2011“ kolektyvas parodė A. Mackonio komediją „Ledi Makbet iš Akmenės“ tapo laureatu ir pelnė garbingą teatrologo Vytauto Maknio premiją.


Veisiejų k.n. teatro studija „Veidai“
(vad. Rita Kulakauskienė)
III kategorija

Veiklą pradėjo 2012 m. Tais pačiais metais Veisiejų kultūros namuose parodė pirmąjį spektaklį J. Marcinkevičiaus ,,Pradžios poema”. Jį sukūrė moksleiviai, vadovas režisierius S. Lukošiūnas. 2013 m. žiūrovams pristatomas spektaklis pagal vaikų kūrybą ,,Padaužų kaimo vaikai‘‘. 2013 m. Varėnoje, pasirodėme vaikų teatrų apžiūroje ,,Šimtakojis‘‘, 2014 m. pristatoma inscenizacija lietuvių liaudies sakmių motyvais ,,Laumių dovanos‘‘. Tais pat metais parodoma premjera, inscenizacija pagal R.Šepetys romaną ,,Tarp pilkų debesų‘‘. Joje vaidina ir suaugusieji, ir jaunimas, vaikai. 2015 m. premjera T.Vaižganto ,,Nebylys‘‘ ir dalyvavimas teatrų apžiūroje

,,Atspindžiai” Pasvalyje. 2016 m. pristatytas spektaklis G. Mareckaitės ,,Sutemų sakmės‘‘.

Teatro studija ,,Veidai” kasmet žiūrovams parodo po naują spektaklį, dalyvauja rajoninėje suaugusių teatrų šventėje – apžiūroje ,,Gonkelės”. Keturis kartus yra užėmusi pirmąsias vietas.

Nuo 2019 m. studijai vadovauja Rita Kulakauskienė. Tais pat metais parodoma spektaklio premjera “Pamestų daiktų saugotojas”. 2020 m. rajoninėje suaugusių teatrų šventėje – apžiūroje ,,Gonkelės” užimama pirmoji vieta. Šiuo metu kolektyvas pasipildė naujais dalyviais.


LKC teatro studija „Macinga“
(vad. Ingrida Malinauskienė)
II kategorija

Susikūrė 2007 m. Pirmasis kolektyvo darbas – 2008 m. Pasaulinei kultūros dienai paminėti pastatytas muzikinis spektaklis „Žmonės kaip žmonės“. Kiti spektakliai: Sapnas po tiltu“ (2009) minint V. Kudirkos 150-ąsias metines bei Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dieną, pagal Vinco Kudirkos satyrą „Senojo tilto atsiminimai“, „Viso pasaulio tetos”(2010 m), pagal V. Žilinskaitės apsakymą, „Juodasis paukštis arba laiptinė NR.2” (2013) , „Skruzdėlė atsiskyrėlė“(2016), „Kontaktas… ir šokėja“( 2017) su kuriuo kolektyvas dalyvavo teatro šventėje Seinų Lietuvių namuose, regioniniame Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros–šventės „Šimtakojis“ ture, „(Ne) mūsų gyvenimas arba kasdienybės grimasos”(2019), su kuriuo kolektyvas dalyvavo „Šimtakojo” regioniniame ture Pasvalyje, „Ida iš šešėlių sodo”(2020 m.) pagal K.Gudonytės romaną paaugliams, pasaka „Nė velnio nebijau (2020), „Išdidžiai padebesiais“ (2020), pagal Loretos Šileikytės Zabalujevos knygą. Kolektyvas ne vienerius metus dalyvauja tradicinės tarptautinės šventės „Pasienio fiesta“ koncertinėse programose – roko operoje “Velnio nuotaka“ (2009), muzikinėje misterijoje „Laisvi mes protėvių žemėj“, skirtoje Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms (2010), kartu su Scenos ir estetikos mokykla pastatė muzikinį spektaklį „Eglė – žalčių karalienė“ (2012), vadovės kurtoje ir režisuotoje muzikinėje misterijoje „Devyni atsidūsėjimai.

Laisvės gynėjo dalia“, pagal J. Marcinkevičiaus poemą ir partizano Dzūko dienoraščius, „Laisvės diena aušta”, skirta 1983 metų sukilimo 150-osioms metinėms paminėti, „Žodis skamba kaip varpas”, pagal J. Marcinkevičiaus poemą „Donelaitis” ir K. Donelaičio poemą „Metai”, skirta K. Donelaičio metams ir literatūros pradininko 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Kolektyvas ne vienerius metus dalyvauja tradicinės tarptautinės šventės „Pasienio fiesta” atidarymo ir programose: miuzikluose „Velnio nuotaka”, „Eglė žalčių karalienė”, muzikinėse – literatūrinėse kompozicijose „Namai po smilga”, „Po mano dangum – didvyrių žemė”, „Mes – žmonės Lietuvos”. Rengia teatrinius pasirodymus teatralizuotoje šventėje „Lazdijų ruduo”: „Batsiuviai”, „Oro pardavėjai”, „Skanėstų kepykla”, „Mokesčių inspekcija”, „Laikraščių pardavėjai”, „Lietuvos paštas”, skirta pašto 100 Lietuvoje 2018 m., „Ligoninė”, Lazdijų ligoninės šimtmečiui 2019 m. , kuris buvo įvertintas specialiu prizu, tais pačiais metais šis kolektyvas Lazdijų rajono savivaldybės Jaunimo metų renginyje buvo įvertintas kaip „Metų kūrybiška siela”. Jaunieji aktoriai su teatralizuotomis programomis dalyvauja, eglutės įžiebimo šventėse (2019 m.) su pasaka „Raudonbatė ir septyni nykštukai”, „Alisa kreivų veidrodžių karalystėje“(2020. Kolektyvas dalyvauja parodų atidarymuose, programose vaikams, veda renginius. Savo veiklą viešina „Macingos“ „Facebook“ puslapyje.


Teizų l.s. dramos kolektyvas
„Laisvalaikis“
(vad. Angelė Laukionienė)

Mėgėjų teatras ,,Laisvalaikis“ suburtas 2011 m.

Kolektyvas kiekvienais metais dalyvauja rajoninėje mėgėjų teatrų apžiūroje ,,Gonkelės“, pelnė prizines vietas.

Kolektyvo aktoriai ne kartą yra įvertinti už geriausiai atliktus vaidmenis.


Teizų l.s. dramos kolektyvas
„Senjorai“
(vad. Angelė Laukionienė)

Mėgėjų teatras suburtas 2017 m.

Kolektyvas kiekvienais metais dalyvauja rajoninėje mėgėjų teatrų apžiūroje ,,Gonkelės“, pelnė prizines vietas.

Kolektyvo aktoriai ne kartą yra įvertinti už geriausiai atliktus vaidmenis.


Krikštonių l.s. dramos kolektyvas
„Kaukė“
(vad. Lena Švetkauskienė)

Kolektyvas susikūrė 2005 metais. Jam vadovauja Lena Švetkauskienė.

Kiekvienais metais kolektyvas dalyvauja rajoninėje teatrų apžiūroje ,,Gonkelės“.

Kolektyvas kelis metus dalyvavo mėgėjų teatrų šventėje ,,Susipažinkime“, kuri vyko Prano Dzūko sodyboje.

Šioje šventėje buvo laimėtos prizinės vietos. Su savo pastatytais spektakliais kolektyvas pasirodo rajono ir už rajono ribų.


Būdviečio l.s. vaikų lėlių teatriukas
„Duli -Du“
(vad. Zina Barkauskienė)

Teatriukas susikūrė 2020m. Paruošėme lėlių teatro spektaklį – pasaką „Katinėlis ir Gaidelis“.

Teatriuke dalyvauja trys aktoriai.

Su paruoštu spektakliu pasirodėme Būdviečio laisvalaikio salėje 2020-06-02 vaikų gynimo dienos popietėje , ir 2020-07-27 Lazdijų kultūros centro kiemelyje, organizuojamoje pasakų savaitėje