Chorai

LKC Kamerinis choras „Gaustas“
(Vad. Birutė Vžesniauskienė)
III kategorija

Nuo 1975 metų choro kolektyvas pradeda skaičiuoti koncertinius sezonus. Pirmieji žingsniai žengti kartu su vadovais Zigmu Ūksu ir Juozu Mikutavičiumi – Česlovo Sasnausko chorų festivalio sumanytoju.

1980 metais choras, vadovaujamas Medhardo Zubo, tapo Juozo Naujalio dainų konkurso Raudondvaryje nugalėtoju.

1984 metais kolektyvas, vadovaujamas Zitos Macevičienės daug koncertuoja Lenkijos lietuviams Seinuose bei Punske.

1987 metais chorui vadovauti pradeda Birutė Vžesniauskienė. Kolektyvas ir toliau tradiciškai dalyvauja pasaulio lietuvių dainų šventėse, dainuoja konkursuose, festivaliuose : Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Kur vingiuoja Nemunėlis“ (Druskininkuose), kompozitoriaus J. Bendoriaus ir „Džiūgaukim…Alleliuja“ (Marijampolėje), Stasio Šimkaus (Jurbarke) ir kituose renginiuose. Repertuare pasaulietinės, religinės muzikos kūriniai. Daug koncertinių programų rajono ir Alytaus apskrities renginiuose, choriniuose projektuose.

2004 m. choras III Pasaulinės chorų Olimpiados Bremene (Vokietija) dalyvis, olimpiados konkurse laimėtas 2-asis sidabro diplomas.

2007 m. kolektyvas pasirengė Respublikinei Dainų ir šokių šventei, koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir Kroatijos Kurorte Makarskoje Šv. Marko katedroje. 2007 m. rugsėjo 28 – 29 d. Choras organizavo VI tradicinį „Česlovo Sasnausko chorų festivalį “, skirtą kompozitoriaus 140-osioms gimimo metinėms, į kurį sukvietė 9 chorų kolektyvus.

2009 m. dalyvavo Alytaus apskrities Dainų šventėje Veisiejuose, X Punsko chorų šventėje „Lietuva brangi“, Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“.