2021 m. projektai

2021 metais VšĮ Lazdijų kultūros centras Lietuvos kultūros tarybai ir LR Kultūros ministerijai vertinimui pateikė 12 paraiškų. Finansuotos buvo 9 paraiškos. Tai rodo, kad finansuojamų kultūros projektų rodiklis vis auga  (2020 m. buvo finansuoti 7 projektai) ir šiuo metu siekia 75 proc.

2021 metais finansavimas skirtas tiek tradiciniams, tiek naujiems projektams. Ypatingas dėmesys buvo Jotvingių kelio kūrimui kartu su Alytaus miesto ir rajono, Druskininkų kultūros įstaigomis. Pirmasis, keturias savivaldybes jungiantis, kultūrinis kelias buvo palankiai vertinamas, o paraiška surinko 98 balus. Šio projekto metu buvo sukurtas Jotvingių kelio maršrutas, interaktyvus žemėlapis, naujos 7 edukacinės programos, 2 nauji renginiai: Amatų dienos Kurnėnuose (Alytaus r.) bei Jotvingių sakmės ant Rudaminos piliakalnio. Šviesų ir meno instaliacijos jotvingiškais ženklais papuošė šį piliakalnį. Veisiejų kultūros namuose bei Rudaminos amatų centre buvo sukurtos naujos edukacinės programos.

Siekiant suburti Lazdijų krašto amatininkus, menininkus ir tautodailininkus buvo įgyvendintas projektas „Keliaujančios amatininkų dirbtuvės“. Lazdijų krašto amatininkai susibūrė ir drauge keliavo per įvairias šventes, renginius pristatydami edukacines programas ir savo kūrybos darbus. Taip pat siekiant jų veiklą padaryti labiau matomą, buvo sukurta 12 edukacinių programų video formatu. Tokiu būdu šias elektroninius pristatymus apie amatus ir juos kuriančius žmones socialiniuose tinkluose pamatys didesnė visuomenės dalis.

Siekiant išsaugoti Lazdijų kraštų nematerialųjį turtą – giesmes, buvo įrašytas kompaktinis diskas su Lazdijų krašto giesmėmis. Šias giesmes ir psalmes įrašė Kučiūnų kaimo giesmininkai. CD diskas išleistas 300 vnt. tiražu.

Naujas projektas buvo skirtas ir tautinio šokio puoselėjimui. Pirmą kartą nuo 1975 metų Veisiejų parke buvo surengta šokių šventė ir įgyvendintas projektas „Dzūkijos regiono liaudiško šokių festivalis “Susuksim suktinį”. Šio festivalio metu pasirodė 10 šokių kolektyvų, buvo sušokti bendri šokiai, o renginį vainikavo Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio programa.

Lietuvos kultūros taryba finansavo ir naujus renginius, tai vargonų muzikos festivalį „Clavis Coeli“, kurio metu buvo surengti 5 koncertai krašto bažnyčiose, taip pat Paskutinio medonešio šventę “Parjojo namolio bitutė ratuota“ Būdvietyje.

Tradiciškai buvo paremtas Respublikinis liaudiško smuikavimo konkursas „Griežkit, skripkos“. Į Lazdijus atvyko 72 smuikoriai iš visos Lietuvos, su bendru kūriniu jie pasirodė ir šventėje „VasarOninės“. Ne vienerius metus Lietuvos kultūros taryba remia kartu su Nacionaline Lietuvos filharmonija vykdomą projektą „Muzikos ekspresijos“, kurios metu Lazdijų krašte yra pristatomi 3 profesionalios muzikos koncertai. Šie koncertai 2021 metais vyko Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje, Lazdijų miesto parke ir Lazdijų kultūros centre. Tradicinis projektas yra ir Liaudiško muzikavimo konkursinis festivalis „Muzikantų suspiescinis“, kuris vyksta prie Prelomčiškės piliakalnio, o jį suvažiuoja kapelos ir muzikantai iš Dzūkijos regiono.

2021 metais buvo pateikta paraiška Sporto rėmimo fondui ir 2021-2022 metams gautas 6201 eur finansavimas judėjimo ir šokių veikloms vykdyti, 4 nešiojamoms garso kolonėlėms įsigyti bei bendram šokių renginiui „Šokių fiesta“, kuris vyks 2022 metų birželio mėn.

Projektinės paraiškos buvo pateiktos ir finansavimas gautas iš Lazdijų rajono savivaldybės įgyvendinti jaunimo festivalį „Po dangum“. Išskirtinis renginys pakvietė krašto fotografus, po atviru dangumi buvo eksponuojamos 8 jaunųjų fotografų parodos. Šis išskirtinis renginys papuošė Lazdijų parką, pritraukė ne vieną šimtą lankytojų. 2021 metais Krosnos kultūros namuose buvo įrengta erdvė jaunimui – Loftas. Jos įveiklinimui buvo gautas 1000 Eur finansavimas, tačiau dėl karantino dalis veiklų neįvyko.

Lazdijų rajono savivaldybei buvo pateiktos paraiškos finansuoti meno kolektyvų veiklas ir gautas finansavimas 9150 Eur, taip pat etnokultūros programai rengta paraiška irgi buvo finansuota – sukurta nauja edukacinė programa Rudaminos amatų centre „Vaško kumelaitė, lino uodegaitė”. Šiai programai sukurti gautas finansavimas 700 Eur.

Lyginant su 2020 metais, Lazdijų kultūros centras gavo beveik 1000 Eur didesnį finansavimą stovykloms organizuoti. Jeigu 2020 metais buvo gautas finansavimas 4 stovykloms, tai 2021 metais buvo surengta 10 stovyklų, jas lankė 126 rajono vaikai. Taip pat meninėje veikloje dalyvaujantys vaikai, turėjo galimybę stovyklauti pajūryje, ten susitikti su teatro režisieriais bei kurti naują spektaklį.

2021 m. gautas finansavimas minkštosios veikloms

Projekto pavadinimas Gautas finansavimas, Eur
Jotvingių kelias, I etapas 4350
Dzūkijos krašto giesmės ir jų išsaugojimas 1200
Keliaujančios amatininkų dirbtuvės 1300
Muzikos ekspresijos 2900
Laudiško muzikavimo konkursinis festivalis “Muzikantų suspiescinis” 2200
Vargonų muzikos festivalis “Clavis coeli” 2359
Paskutinio medonešio  šventė “Parjojo namolio bitutė ratuota” 1100
Respublikinis liaudiško smuikavimo konkursas “Griežkit, skripkos” 2600
Dzūkijos regiono liaudiško šokių festivalis “Susuksim suktinį” 2400
Visi kartu šokio ritmu 6201
Jaunimo iniciatyvų projektas “Jaunimo lofto Krosnoje įveiklinimas” 250
Jaunimo iniciatyvų projektas “Po dangum” 1000
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos 1920
Mokinių vasaros programa „Poilsio teatras gamtoje“ 2520
Meno kolektyvų ir su meno kolektyvų veikla susijusių kultūrinių projektų finansavimas 9150
Projektas “Edukacinės programos” Vaško kumelaitė, lino uodegaitė” sukūrimas” 700
Vaikų vasaros poilsio programa “VasarOK” 2600
Viso: 44 750

 

Lyginant su 2021 metais gautas finansavimas iš projektinės veiklos minkštosioms veikloms įgyvendinti yra beveik 11 000 Eur didesnis. Finansavimas gautas įvairioms meno sritims, etnokultūrai vystyti, jaunimo bei vaikų veikloms ir laisvalaikiui finansuoti.

2021 metais buvo įgyventi ir du investiciniai projektai: „Rudaminos laisvalaikio salės katilinės modernizavimas“ bei „Būdviečio laisvalaikio salės remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Rudaminoje įrengta nauja, moderni katilinė, bendra projekto vertė 36962,21 Eur. Būdviečio laisvalaikio salėje numatyti statybos ir vidaus remonto darbai atlikti kokybiškai ir per kur kas trumpesnį laiką. Vykdant projektą atlikti pastato (222 kv. m. ploto) patalpų perplanavimo, griovimo ir remonto darbai, suremontuotos vidaus patalpų sienos, grindys, įrengtos lengvų konstrukcijų lubos, pakeista elektros instaliacija, įrengta sanitarinio mazgo patalpa, parengtas projektas ir įrengtas artezinis vandens gręžinys su vandens tiekimo sistema, parengtas projektas ir įrengta nuotekų šalinimo sistema su valymo įrenginiais. Dalies patalpų šildymui ir optimalios temperatūros užtikrinimui įrengtos  oras – oras kondicionavimo ir vėdinimo sistemos. Šiam projektui įgyvendinti gauta parama 63 901,10 Eur, Lazdijų rajono savivaldybė skyrė 42 245,00 Eur.

Bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis Lazdijų kultūros centras įgyvendino įvairias veiklas ir uždirbo pajamų. Organizacijai „Pola“ buvo vykdomi edukaciniai užsiėmimai, Lazdijų krašto muziejui pagal projektą buvo suorganizuotas renginys ‚Pasienių raidžių festivalis“, Kapčiamiesčio bendruomenei buvo surengta Eglutės įžiebimo šventė, nuo 2021 liepos mėn vykdomi edukaciniai užsiėmimai pagal Lazdijų r. sav. projektą „Socialinis receptas“. Toks bendradarbiavimas įrodo, kad Lazdijų kultūros centras gali įgyvendinti kitų įstaigų projektines veiklas ir užsidirbti papildomų pajamų.

Taigi 2021 metais Lazdijų kultūros centras įgyvendino 19 įvairios apimties minkštuosius ir investicinius projektus, kurie ženkliai prisidėjo prie kokybiško Lazdijų rajono gyventojų kultūrinio gyvenimo.