Projektai

2020 metais VšĮ Lazdijų kultūros centras Lietuvos kultūros tarybai ir Lietuvos kultūros ministerijai vertinimui pateikė 10 paraiškų. Finansuotos buvo 7 paraiškos. Lazdijų rajono savivaldybė finansavo vaikų vasaros stovyklų programas, suaugusiųjų neformalaus švietimo programas, kalėdinių edukacijų bei teatro projektus. Taip pat Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai buvo pateikta paraiška, tačiau finansavimas negautas.

Lazdijų kultūros centrui kiekvienais metais yra skiriama parama Respublikinio liaudiško smuikavimo konkurso „Griežkit, skripkos“, kuriame dalyvauja smuikoriai iš visos Lietuvos. Taip pat kino festivaliui „Kino sakmės“, kuris šiemet vyko ne tik Veisiejuose, bet ir Lazdijuose, Seirijuose bei Rudaminoje. 2020 m. po kelerių metų pertraukos buvo finansuotas ir projektas Liaudiško muzikavimo konkursinis festivalis „Muzikantų suspiescinis“, kuriame dėl geriausios dzūkijos regiono kapelos titulo varžėsi 10 atrinktų dalyvių. Didelio dėmesio sulaukė nauji, kelis renginius įtraukiantys projektai : „Muzikos ekspresijos“, kurio metu Veisiejų miesto parke, Lazdijų kultūros centro kiemelyje ir Lazdijų Šv.Onos bažnyčioje bedradarbiaujant su Nacionaline filharmonija buvo surengti 3 profesionalaus meno koncertai. Projektas „Etno kultūros tradicijų tąsa“, kurio metu buvo įgyvendinti 4 etninės kultūros renginiai Veisiejuose, Lazdijuose, Kučiūnuose, Rudaminoje.

2020 m. buvo gautas finansavimas svarbioms datoms atminti – Kovo 11-osios 30 mečiui skirtas projektas „Mes – žmonės Lietuvos“ bei projektas „Kalniškės mūšio 75-osios metinės“. Tai įrodo, kad būtina ieškoti naujų raiškos formų ir įvairovės, nes daugiausiai remiami iškirtiniai ir kūrybiški projektai. Tai įrodo ir 2020 m. finansuotos veiklos, iš kurių tik 2 projektai buvo tradiciniai.

Lazdijų rajono savivaldybė finansavo 4 stovyklas vaikams, kurios vyko Lazdijuose, Veisiejuose, Rudaminoje ir Teizuose. Taip pat 3 suaugusiųjų neformalaus ugdymo programas. Didelė visuomenės dalis įsitraukė ir kalėdinį projektą, kurio metu buvo išdalintos 440 knygelės vaikams ir pagaminta 100 kalėdinių vainikų. Aktyviausias Lazdijų krašto jaunimas dalyvavo projekto „Teatro akademija“ veiklose, žinias tobulino susitikimuose su žinomiausiais teatro režisieriais ir aktoriais.

Finansuoti šie „minkštieji“ projektai ir veiklos

Eil. nr. Projekto pavadinimas Gautas finansavimas (Eur)
1. Respublikinis liaudiško smuikavimo konkursas „Griežkit, skripkos“ 3000,00
2. Liaudiško muzikavimo konkursinis festivalis „Muzikantų suspiescinis“ 3000,00
3. Muzikos ekspresijos 3090,00
4. Etno kultūros tradicijų tąsa Lazdijų krašte 2300,00
5. Kalniškės mūšio 75-ųjų metinių minėjimas 3190,00
6. Mes žmonės – Lietuvos 3000,00
7. Festivalis „Kino sakmės“ 2300,00
8. Vasaros stovyklos vaikams 1775,00
9. Suaugusiųjų NVŠ programos 1220,00
10. Kalėdiniai vainikai ir pasakos Lazdijams 4000,00
11. Teatro akademija 3275,00
12. Dzūkiškos etnopasakos kūrimas 3000,00
Viso 33 150,00

2020 m. buvo parengtos dviejų projektų paraiškos su lydinčiaisiais dokumentais: „Rudaminos laisvalaikio salės katilinės modernizavimas“ ir „Būdviečio laisvalaikio salės remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Abu projektai buvo teikti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių įgyvendinimo programoms. Vertinant projekto „Būdviečio laisvalaikio salės remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ paraišką paaiškėjo, kad pagal LEADER programos taisykles pareiškėjas negali vykdyti dviejų projektų tuo pačiu laiku. Įvertinus susidariusią situaciją buvo nuspręsta šios paraiškos atsisakyti. Projekto paraiška „Rudaminos laisvalaikio salės katilinės modernizavimas“ buvo teigiamai įvertinta, pasirašyta paramos sutartis, atlikti viešieji pirkimai ir pasirašyta rangos darbų sutartis 30 800 Eur sumai.