Vasario 16-osios šventė Lazdijuose ČIA MŪSŲ NAMAI

2011-02-16
Vasario 16-ąją visa Lietuva šventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šiai dienai paminėti skirta programa šv. Mišių aukojimu už tėvynę Lietuvą ir Lazdijų kraštą, jo žmones Lazdijų šv. Onos bažnyčioje.Jioms pasibaigus prie Nepriklausomybės paminklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės. Vėliau lazdijiškiai rinkosi į Lazdijų kultūros centrą, kur vyko šventinis koncertas „Čia mūsų namai“. Koncerto idėja – paliesti skaudžią visai Lietuvai emigracijos temą: renginys prasidėjo mintimi, kad išvykę į svečias šalis lietuviai namo sugrįžtų švęsti su artimaisiais ne tik per Kalėdų ar Velykų, bet taip pat ir mūsų tautai ypatingos šventės - Valstybės atkūrimo dienos. Todėl šventinę dieną Lazdijų kultūros centro salė virto simboliniu lėktuvu, iš kurio tarsi sugrįžę namo lietuviai dainavo lietuviškas patriotines dainas, deklamavo eiles apie tėvynę, šoko lietuvių liaudies šokius. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, amžinybėn iškeliavo Justinas Marcinkevičius. Pagerbti jo atminimą tylos minute visus pakvietė Lazdijų kultūros centro direktorius Arūnas Sujeta, o jo pavaduotoja Ingrida Malinauskienė paskaitė poeto eilėraštį „Tai gražiai mane augino“, kuris visiems – ir mažiems, ir jaunimai, ir vyresnės kartos lietuviams – yra gerai žinomas ir netgi visoje Lietuvoje atliekamas kaip daina. Vėliau buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, po kurio sveikinimo žodį tarė Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Po sveikinimo kalbos A. Margelis įteikė tris nominacijas už reikšmingus nuopelnus Lazdijų kraštui. Kiekvienais metais,  minint vasario 16-ąją – Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną – tapo graži tradicija apdovanoti nominacijomis Lazdijų rajono politikos ir visuomenės veikėjus, kurie savo darbais daug nusipelno mūsų kraštui bei valstybei. Šiemet nominacijos buvo įteiktos kraštotyrinių knygų autoriui Broniui Kašelioniui, pedagogui Visvaldui Masėnui bei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narei, medikei Janinai Ražukienei.