Padėkos vakaras „Dėkojame, kad esate kartu“

2015-12-29

Kapčiamiesčio laisvalaikio salėje vyko padėkos vakaras ,,Dėkojame, kad esate kartu“, į kurį susirinko didžiulis būrys seniūnijos gyventojų. Šio renginio iniciatorė kultūrinių renginių organizatorė Lina Valentienė dėkojo bendruomenės nariams už susitelkimą, buvimą kartu, nes darni bendruomenė  - jėga! Juk anot lietuvių liaudies patarlės, daug rankų didžią naštą pakelia.

 Laisvalaikio salės vaikų dramos būrelio nariai susirinkusiems renginio dalyviams pristatė šventinį montažą.

Į Padėkos vakarą atvykęs rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Žymančius, sveikindamas kapčiamiestiečius, Seimo pirmininko pavaduotojo Kęsto Komskio padėkas įteikė  Vytautui Burbai, sukūrusiam Kapčiamiesčio himną, Kapčiamiesčio laisvalaikio salės kapelos ,,Kapčius“ armonikieriui. Padėką  gavo  ir Aldona Misevičienė, 30 metų išdirbusi Kapčiamiesčio kultūros namuose, išauginusi 8 vaikus. Ji yra laisvalaikio salės folklorinio ansamblio ,,Sagucis”  narė. K.  Komskio padėka atiteko ir Juozui Sadeckui – uoliausiam kultūrinių renginių lankytojui. Nors vyriškiui jau 82-eji, jis nepraleidžoa nei vieno renginio, be to, dar eina ir zakristijono pareigas miestelio bažnyčioje. A. Žymančius padėkas įteikė ir parapijos klebonui Juozui Alesiui už kaimo tradicijų puoselėjimą bei  Onutei ir  Antanui  Kelmeliams, užauginusiems 6 vaikus, taipogi puoselėjantiems kaimo tradicijas. A. Kelmelis - laisvalaikio salės kapelos ,,Kapčius“ būgnininkas.

Kapčiamiesčio seniūnijos seniūnas Vidmantas Dambrauskas  padėką už sąžiningą ir nepriekaištingą darbą įteikė Editai Matulevičienei ir Kapčiamiesčio bendruomenės ansamblio vadovui Laimiui Juškaičiui.

Renginio dalyvius sveikino ir Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos direktorius  Zigmas Kukučionis. Jis padėkomis pagerbė Liną Sakavičių ir Gintautą Orliuką, padėjusius tvarkyti mokyklos aplinką. Zigmui Kukučioniui ji įteikta už tai, kad  mokyklos moksleivius moko amato paslapčių. Onutei ir Jurgiui Valentams – už vaikų mokymą kepti senovines bandas.

Kapčiamiesčio girininkas Rimantas Pileckas  padėka apdovanojo rangovą Romualdą  Urboną už nuolatinę  pagalbą  girininkijai. Veisiejų urėdijos urėdo Zeniaus Želionio padėkas jis įteikė visiems Kapčiamiesčio miškininkų etnografinio ansamblio ,,Atgaiva“  nariams už urėdijos vardo garsinimą.

Laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė  Lina Valentienė  pagrindinį prizą – Kapčiamiesčio garbės paukštę, išdrožtą iš medžio – įteikė Vytautui Burbai, sukūrusiam Kapčiamiesčio himną bei ne vieną dainą, Kapčiamiesčio laisvalaikio salės kapelos ,,Kapčius“ armonikieriui, vežiojančiam savo transportu saviveiklininkus į repeticijas. Ši Garbės paukštė, kaip sakė L. Valentienė, papuoš jo sodybą.

Renginio dalyvius aplankė Kalėdų senelis. Jis jauniesiems laisvalaikio salės artistams įteikė po saldainių dėžutę. Vėliau vyko loterija. 

Koncertavo  Kapčiamiesčio laisvalaikio salės folklorinis ansamblis ,,Sagucis“, kapela ,,Kapčius“ (vadovė L. Valentienė), Kapčiamiesčio miškininkų etnografinis ansamblis ,,Atgaiva“ (vadovė Birutė Stacevičienė), Kapčiamiesčio bendruomenės ansamblis, vadovaujamas Laimio Juškaičio. Renginio metu buvo demonstruojamos skaidrės iš 2005-2015  metais vykusių kultūrinių renginių. Nuotraukose užfiksuotos  akimirkos sudomino ir pradžiugino susirinkusius.

 L. Valentienė dėkojo dalyvaujantiems saviveikloje bei visiems žmonėms, kurie ateina į kultūrinius renginius, linkėjo kad jų susirinktų dar gausesnis būrys. Tarė nuoširdų ačiū rėmėjams  - verslininkams Vaidai ir Vidui Varneliams, Kapčiamiesčio globos namų direktorei Linai Janulevičienei ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie renginio organizavimo.

IMG_9424 Padėkos vakaras Padėkos vakaras