Kunigo J.Zdebskio 30-ųjų žūties metinių minėjimas „Maldos, meilės ir aukos keliu“

2016-02-06

Kunigo J. Zdebskio minėjimas

Vasario 6-ąją vyko Kunigo J. Zdebskio žuties 30-ųjų metinių minėjimas. Kunigas J. Zdebskis sunkiais okupacijos metais buvo švyturys, rodantis kelią į gėrį ir meilę. Tai jis paliudijo savo kasdieniu gyvenimu. Su sutiktais žmonėmis jis dalijosi išmintimi, supratimu, meile. Jo pasakyti žodžiai, pamokymai daugeliui įsiskverbdavo giliai į širdį ir buvo tarsi gyvojo tikėjimo sėklos, vėliau subrandinusios  nuostabius vaisius. J. Zdebskis nuoširdžiai tikėjo ir pasitikėjo Dievu, skleidė tikėjimo tiesas. Kunigas dažnai kartodavo tokią frazę: ,,Kiekvieną žmogų, kurį sutinki savo gyvenimo keltyje, sutinki ne atsitiktinai – turi jam ką nors duoti, o gal iš jo gauti“. Palaidotas paskutinėje savo tarnystės vietoje – Rudaminoje (Lazdijų r.). Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. rugpjūčio 21 d. dekretu Juozas Zdebskis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius), 2007 m. kovo 30 d. jam suteiktas laisvės kovų dalyvio statusas (po mirties).

Po šv.mišių Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčioje iškilmingas minėjimas vyko Lazdijų kultūros centre. Į renginį atvyko Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, kunigas Robertas Grigas, gydytoja Birutė Žemaitytė, Arkivyskupas Sigitas Juozas Tamkevičius, Vyskupas Juozas Kauneckas, Vyskupas Rimantas Norvila. Pilnutėlėje Lazdijų kultūros centro salėje skambėjo kamerinio choro „Gaustas“ dainos (Vadovė B. Vžesniauskienė), svečiai dalijosi prisiminimais ir pamastymais, buvo klausomasi J. Zdebskio įrašų, darytų jo kunigavimo metais. Didelis visuomenės susidomėjimas įrodo, kad kunigo J. Zdebskio atminimas yra svarbus, o nuveikti darbai - vertingi ir prasmingi. 

Kunigo J. Zdebskio minėjimas Kunigo J. Zdebskio minėjimas Kunigo J. Zdebskio minėjimas