2023 m. projektai

2023 metais VšĮ Lazdijų kultūros centras Lietuvos kultūros tarybai vertinimui pateikė 10 paraiškų. Finansuoti buvo 7 projektai. Vienu svarbiausiu metų tikslu buvo suorganizuoti S.Gedos 80-ųjų gimimo metinių bei pastatyti rašytojo atminimui skirtą skulptūrą, kurios autorius žinomas Lietuvoje skulptorius K. Musteikis. Projekto paraiška buvo finansuota ir skulptūros pastatymui gautas 7500 Eur finansavimas. Atsižvelgiant į svarbius metus, Lazdijų rajono savivaldybė 2023-iuosius paskelbė Sigito Gedos metais ir renginiams finansuoti skyrė lėšas. Lazdijų kultūros centras tokiems renginiams gavo beveik 1000 eur ir 3200 eur trūkstamą likutį skulptūros pastatymui. 

2023 metais buvo sukurti ir nauji kūrybiniai projektai. Verta paminėti, kad žydų istorijos įprasminimui buvo sukurta neofreska ant senojo Seirijų mokyklos pastato prie kelio. Šį Seirijuose gyvenusios žydės neofreską nutapė dailininkė Lina Šlipavičiūtė. Išskirtinis projektas buvo skirtas ir M.Gustaičio kūrybos atminimui Lazdijuose. Projekto metu buvo sukurtos 7 tinklo vielos skulptūros pagal dažniausiai pasikartojančius rašytojo kūrybos simbolius. Lazdijų miesto erdves papuošė saulė, mėnulis, žmogus, ranka, medis, debesys, paukštis. 

Finansavimas gautas ir tradiciniams projektams „Respublikinis liaudiško smuikavimo konkursas GRIEŽKIT, SKRIPKOS“, „Jotvingių sakmės“, „Tarptautinis akordeonistų sąskrydis SU MEILE AKORDEONUI“, „Sakralinės muzikos festivalis CLAVIS COELLI“. Pagal projektų įvairovę matyti, kad finansuojamos įvairios sritys nuo tradicinių iki išskirtinių meno veiklų, kultūrai svarbų žmonių kūrybos įprasminimo Lazdijų krašte. 

Lazdijų rajono savivaldybės projektuose taip pat aktyviai dalyvaujama. Verta pabrėžti, jog vaikų vasaros stovykloms buvo gautas rekordinis finansavimas 2175 eur, ir buvo surengta 15 pamainų, kurias lankė 179 rajono vaikai. Išskirtinis renginys jaunimui Fotografijos festivalis „Po dangum“ sulaukė išskirtinio jaunimo dėmesio. Netradicinis renginys papuošia Lazdijų parką įvairiomis parodomis, šviesomis ir muzika. 2023 metais buvo gauta parama ir meno kolektyvų veiklai. Džiugu, kad šokių kolektyvas „Pušynas“ išvažiavo į festivalį Kroatijoje, papildomus rūbų komplektus gavo folkloro ansamblis „Packavėlė“, o naujais instrumentais pasipildė kapela „Seirija“. 

2023 metais kartu su partneriais iš Tikocino miesto buvo parengta paraiška Lietuvos-Lenkijos per sieną programai. Nors įdėta daug bendro darbo ir pastangų, tačiau projektui finansavimas gautas nebuvo. 

Sėkmingai įgyvendintas NMA, Dzūkijos VVG ir Lazdijų rajono savivaldybės finansuojamas projektas „Rudaminos amatų centro infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“, kurio metu sutvarkyta amatų centro lauko infrastruktūra, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, sukurti 7 gėlynai, sukomponuotos lauko erdvės 

2023 m. finansuoti projektai ir kultūrinės veiklos: 

 Projekto pavadinimas   Gautas finansavimas  Eur 
Jotvingių sakmės  3500,00 
Sienos prisimena Seirijuose  4200,00 
Sigito Gedos kūrybos įprasminimas Veisiejuose  7500,00 
Sakralinės  muzikos festivalis „Clavis coeli“  3031,00 
Tarptautinis akordeonistų fetivalis „Su meile akordeonui“  5000,00 
Motiejaus Gustaičio kūrybos simbolių takais  2200,00 
Respublikinis tradicinio smuikavimo konkursas „Griežkit, skripkos“  2500,00 
Vasaros stovyklos vaikams „VasarOk“  2175,00 
Etnokultūros populiarinimo programa  600,00 
S. Gedos metai ir jubiliejiniai renginiai  4175,00 
Jaunimo festivalis „Po dangum“  1000,00 
Meno kolektyvų populiarinimo programa  4000,00 
 Rudaminos amatų centro infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams  28793,21 
Nacionalinio kultūros centro tikslinis finansavimas  2100,00 
Viso  70774,21