Vakaronė „Rudens spalvos“, skirta Krikštonių kaimo bendruomenės susikūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti

2019-10-12
19:00 val.