Vakaras „Poezijos posmai ir dainos širdy“, skirtas Vasario 16-ąjai paminėti