Muzikinis montažas „Lietuviais esam mes gimę, lietuviais turime ir būt“