Krosnos bendruomenės narių ir Krosnos kultūros namų meno kolektyvų pavakarojimas „Lietuvos Valstybės dieną švęskime kartu“ ir tautinės giesmės giedojimas

2017-07-06
20:00 val.