VIII Česlovo Sasnausko mišrių chorų festivalis

2013-10-12

Spalio 11 – 13 d. mūsų rajone vyko Česlovo Sasnausko chorų festivalis. Šis tradicinis renginys, pirmą kartą surengtas 1976-aisiais, su dešimtmečių pertraukomis nuo 2001 m. organizuojamas kas treji metai. Šiemet jau aštuntą kartą vykęs festivalis sukvietė Lazdijų rajono gyventojus ir svečius pagerbti didįjį mūsų krašto kompozitorių.

Kaskart į šį festivalį atvyksta gausus būrys choristų iš visos Lietuvos, kurie savo atliekamais kūriniais puoselėja chorinio dainavimo tradiciją bei įprasmina Česlovo Sasnausko kūrybą.  Šiais metais dalyvaudami šventę praturino  Varėnos kultūros centro mišrus choras „VARPILĖ“ (vad. Ramona Elena Velžienė), Druskininkų moterų choras „GIJA“ (vad. Janina Macevič), Vilkaviškio kultūros centro kamerinis choras „UOSIJA“ (vad. Laima Venclovienė), Marijampolės Krikščioniškos kultūros centro kamerinis Česlovo Sasnausko vardo choras (vad. Mindaugas Radzevičius), Marijampolės kultūros centro kamerinis choras „SUVALKIJA“ (vad. Virginija Junevičienė), Punsko Lietuvių namų mišrus choras „Dzūkija“ (vad. Vidas Simanauskas), studentų chorai: „AVE VITA“ (vad. Kastytis Barisas), „GABIJA“ (vad. Rasa Viskantaitė) ir festivalio organizatorius Lazdijų kultūros centro choras „GAUSTAS“ (vad. Birutė Vžesniauskienė.

Šio kompozitoriaus kūriniai skamba kiekvieno mūsų gyvenime. Liūdną valandą giedama „Marija, Marija“,  Lietuvos Dainų šventėse plačiai ir galingai aidi „Kur bėga Šešupė“. Laiko patikrinti ir aktualūs šie choriniai kūriniai ir šiandiena skamba ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Daugelis šio festivalio dalyvių koncertuoja, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, kur lietuviška muzikinė kūryba užima labai svarbią vietą. Tokiu būdu supažindinamas Europos klausytojas su mūsų nacionaliniu muzikiniu palikimu.

                      Aštuntasis Česlovo Sasnausko chorų festivalis - tai puiki proga dar  kartą prisiminti išskirtinę chorvedžio, vargonininko ir kompozitoriaus Česlovo Sasnausko asmenybę, kuri visą savo gyvenimą mylėjo Lietuvą, ir jai paskyrė savo darbus bei muzikos kūrinius.

Daugiau nuotraukų mūsų facebook'o puslapyje