Užgavėnių šventė „Saulės taku, metų ratu“

2013-02-12

Užgavėnės - žiemos virsmo į pavasarį šventė. Ši viena iš linksmiausių švenčių žaismingai buvo paminėta ir Kapčiamiestyje. Kartu  su  raganaite (Aldona Miliauskiene) Lazdijų kultūros centro  tradicinės kapelos „Dziedukai“ muzikantais, vadovaujamais Romo Mazėčio, buvo važinėjama po miestelį ir aplankyt gyventojai  bei  įvairios įstaigos.

Visoje Lietuvoje buvo tradicija per Užgavėnes daug važinėti. Važinėjo rogutėmis, rogėse pakinkytais arkliais ir netgi geldomis. Tai magiška priemonė, užtikrinti gerą linų, javų derlių. Ūkininkai būtinai turėdavę kur nors toli važiuoti: į kelionę, į svečius. Sakoma, kad juo daugiau kelio nukeliausi, tuo linai geriau derės, užaugs ilgesni bei bitės daugiau medaus vasarą neš. Kartais važiuodavo stati, kad linai didesni augtų. Važinėdavo rėkaudami, triukšmaudami, dainuodami.

Gražiai išpuoštose rogėse, kurias važnyčiojo vadeliotojai Lašininis (Vitas Balčius) ir Kanapinis (Romas Dubininkas) tilpo ne tik persirengėliai, bet ir Morė. Saviveiklininkai apsilankė Kapčiamiesčio parapijos senelių globos namuose, kur grojant kapelos muzikantams, sušoko su šių namų gyventojais ne vieną šokį. Administracija linksmuosius svečius pavaišino pyragais ir dar lauktuvių į pintinę įdėjo. Po to vykome į Kapčiamiesčio socialinės globos centrą ,,Židinys“, kur lauke , pasipuošę pačių darytomis kaukėmis,  laukė darbuotojai ir auklėtiniai. Visi smagiai pasilinksminę ir pasivaišinę šeimininkų keptais žagarėliais, išrūkome toliau. Aplankėme parapijos kleboną Juozą Alesių. Po to užsukome į  kapčiamiestiečių vadinamą ,,Holivudą“ (valgyklą), kur sutikome vieną netekėjusią Marceliukę. Persirengėliai ją pašokdino, paguodė ir pažadėjo surasti antrą pusę. Vėliau  maršrutas nusitęsė iki Laimio Palionio individualios įmonės. Ten suradome jubiliejinį gimtadienį švenčiančią darbuotoją Juozulynienę. Jubiliatę smagiai pašokdino išpuoštomis karietomis atvažiavę vyriškiai -Lašininis ir Kanapinis. Linksmieji šventės organizatoriai, apsilankę dar ir keliose kapčiamiestiečių sodybose, galiausiai atvinguriavome į miestelio centrą, kur susirinkę visi renginio dalyviai stebėjo raganaičių šokius, linksminosi, vijo žiemą iš kiemo, sudegino Morę.