Šventė ŠVENTA ONA – GERA ŽMONA, ATVAŽIAVO SU ŠVIEŽIU RAGAIŠIU Kapčiamiestyje

2011-07-24
Liepos 24 d. Kapčiamiestyje buvo didelis sujudimas – švenčiamos Oninės. Visame rajone Kapčiamiesčio seniūnija išsiskiria tuo, kad Onų čia – nors vežimu vežk – net 72. Šventė prasidėjo Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčioje, kur Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Jonas Alesius. Jis pašventino ir naminę duoną, kurią  atsinešėme į laisvalaikio salę ir ją dalinome renginio dalyviams. Smagia melodija visus gausiai susirinkusius kapčiamiestiečius pasveikino armonikierius Darius Mockevičius iš Nedzingės. Šventę muzikiniu kūriniu pradėjo jaunasis pianistas Saulius Balandis iš Kauno. Į sceną buvo iškilmingai pakviestos visos renginyje dalyvavusios Onos. Jų į šią šventę atvyko 21. Su vardo diena Onutes sveikino rajono savivaldybės tarybos narė Janina Ražukienė, skyrusi joms gražiausius žodžius ir nuoširdžiuspalinkėjimus. Taip pat varduvininkės buvo apdovanotos šventės rėmėjo AB „Malsena“ ( gen. direktorius Gintautas Migonis) produkcija. Susirinkusieji vaišinosi keptomis bandelėmis, grikių koše ir namine gira, stebėjo Krikštonių laisvalaikio salės mėgėjų teatro, vadovaujamo Lenos Švetkauskienės, spektaklį Aldonos Surdokienės komediją „Susitaikė“. Didžiulį įspūdį paliko Dariaus Mockevičiaus šeimyninio ansamblio pasirodymas, kuriame grojo ir jų dviejų metų dukrelė. Visiems nuotaiką praskaidrino ir garsioji humoro grupė „Dzyvų dzyvai“, vadovaujama Birutės Vanagienės bei Kapčiamiesčio E. Pliaterytės pagrindinės mokyklos šokių kolektyvas „Relax“ (vadovė Ilona  Janulevičiūtė). Šventę vainikavo kauniečio Karolio Balandžio pianinu atliktas kūrinys.