Šventė „Duonelės kvapas“ Naujojoje Kirsnoje

2011-08-20
Rugpjūčio 20 dieną Naujosios Kirsnos laisvalaikio salėje vyko etnografinė javapjūtės šventė “Duonelės kvapas”. Šventę pradėjo mažieji skaitovai, įnešę naujo derliaus duonos kepalą, kuris buvo įteiktas N.Kirsnos kaimo bendruomenės pirmininkei I.Babarskienei.Visi galėjo pasižiūrėti į senovišką duonkubilį, ližę, kurie buvo naudojami duonos kepimui. Ateinančius į šventę pasitiko duonelės kvapas. Visi galėjo pasivaišinti rugine duona bei gira. Mažieji skaitovai deklamavo eiles apie šventą duoną, duonos riekę,dėkojo žemdirbiams už jų triūsą. Skambėjo N.Kirsnos laisvalaikio salės moterų ansamblio dainos. Pasakorė O.Rusevičienė papasakojo apie duonos kelią nuo grūdo iki duono kepalo, apie duonos kepimo papročius ir tradicijas. Skambėjo Šeštokų laisvalaikio , Rolių kaimo bedruomenės moterų ansamblio atliekamos dainos. Visus pasveikino ir už triūsą dėkojo N.Kirsnos kaimo bendruomenės pirmininkė I. Babarskienė. Prano Dzūko etnografinės sodybos teatras ,,Sodžius” parodė trijų veiksmų komediją ,,Gyvenimo negandos”. Po programos vyko smagi vakaronė bei vakaruška jaunimui.