Skelbiame konkursą pavaduotojo ūkinei veiklai pareigoms užimti

2021-07-24

Lazdijų kultūros centras skelbia konkursą viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro direktoriaus pavaduotojo ūkinei veiklai pareigoms užimti

Pareiginės algos koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais ( 7,62 – 10,62)

Direktoriaus pavaduotojas ūkinei veiklai atlieka funkcijas, nustatytas viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro direktoriaus pavaduotojo ūkinei veiklai pareigybės aprašyme, patvirtintame VšĮ Lazdijų kultūros centro direktoriaus 2021m. liepos 5 d. įsakymu Nr. LKCV- 32

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  • turėti aukštąjį inžinerinės krypties techninį inžinerinį išsilavinimą;
  • išmanyti ir turėti patirties infrastruktūrinių projektų rengimo srityje;
  • turėti asmens, atsakingo už šilumos ūkį, priešgaisrinę būklę, pažymėjimus;
  • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis, dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumento kopijas;
  3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
  4. dokumentų liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
  5. gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data –  2021 m. liepos 14 d.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2021-07-28.

Darbo vieta: Lazdijų kultūros centras, Vilniaus g. 6 Lazdijai

Pretendentų atrankos būdas:  pokalbis.

Kontaktai išsamesnei informacijai:

Adresas: Vilniaus g. 6 Lazdijai,

Tel. 8-318 52 245;  8 618 71414;   el. p. c.kultura@lazdijai.lt