Siūlome darbą kūrikams

2021-10-04

LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRAS SIŪLO DARBĄ KŪRIKAMS:

Veisiejų kultūros namuose ( 1 asmuo, 1 pareigybės dydis)

Krosnos kultūros namuose ( 1 asmuo, 0,5 pareigybės dydžio)

Seirijų kultūros namuose ( 1 asmuo, 0,5 pareigybės dydžio)

Teizų laisvalaikio salėje (1 asmuo, 1 pareigybės dydis)

Kučiūnų laisvalaikio salėje ( 1 asmuo, 1 pareigybės dydis)

Krikštonių laisvalaikio salėje ( 1 asmuo, 1 pareigybės dydis)

Rudaminos amatų centre (1 asmuo, 1 pareigybės dydis) 

DARBO POBŪDIS – kūrenti ir prižiūrėti kieto kuro katilus/skysto kuro katilą (Seirijų kultūros namuose).

KANDIDATAS TURI ATITIKTI ŠIUOS  REIKALAVIMUS:

Katilinės kūriku priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją. Būtina turėti galiojantį  kūriko atestacijos ir  privalomojo  sveikatos patikrinimo pažymėjimus;  išmanyti šildymo katilų technines charakteristikas; žinoti darbuotojų saugos, sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Turėti ne mažesnį kaip 2 metų kūriko darbo patirtį.

DARBO SUTARTIES RŪŠIS – terminuota. Pareigybės lygis: C

DARBO UŽMOKESTIS – nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficentas 3.63.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • kūriko atestacijos pažymėjimą;
  • privalomojo sveikatos patikrinimo pažymėjimą.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus bus kviečiami pokalbiui (pokalbio data, laikas bus pranešami nurodytu telefonu).

DOKUMENTAI PRIIMAMI – iki 2021 m.spalio 7 d. Lazdijų kultūros centre, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. adresu Vilniaus g. 6 Lazdijai.( 2 aukšte specialistui personalui) arba el.paštu c.kultura@gmail.com .

Informacija apie konkursą skelbiama Lazdijų kultūros centro puslapyje.

Daugiau informacijos tel.  8 318 52245