Rudens užbaigtuvių šventė „Martyno šviesoje“

2018-11-12

Lapkričio 11 d. Rudaminos amatų centre vyko Rudens darbų užbaigtuvių šventė „Martyno šviesoje“., kurią organizavo asociacija “Menų inkubatorius”. Pilnoje salėje žiūrovų netrūko liaudiškos muzikos, šokių ir tradicinių rudens darbų baigtuvių pasakojimų. Renginyje dalyvavo Lazdijų kultūros centro kapelos „Dziedukai“, „Anukuciai“, vaikų folkloro ansamblis „Bitelė“, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Voverėlė“, o visus linksmino šventės svečiai – kapela „Ratilai“. Renginyje dalyvavęs Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Gintautas Mirijauskas džiaugėsi, jog Rudaminoje puoselėjamos tradicijos, į šventes įtraukiami vaikai ir jaunimas. Jam pritarė ir Lazdijų seniūnas Sigitas Arbačiauskas bei pristatė nuveiktus rudens darbus Rudaminoje.

Šv. Martyno dieną Rudaminos amatų centro kiemelis nušvito ir rankų darbo žibintų šviesa. Šiuos ugnies žibintus gamino Rudaminos amatų centro lankytojai, Laisvalaikio užimtumo klubo nariai, Rudaminos bibliotekos darbuotojai, Etninės kultūros ir saviraiškos klubo „Bitinė“ nariai, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Voverėlė“ dalyviai.  Po renginio visi ragavo dzūkiškus patiekalus, džiaugėsi nudirbtais rudens darbais ir gerėjosi sukurtais ugnies žibintais.

Renginys „Rudens darbų užbaigtuvių šventė „Martyno šviesoje“ buvo finansuojamas pagal asociacijos „Menų inkubatorius“ įgyvendinamą vietos projektą „Rudaminos etnografinių tradicijų sklaidos ir aktyvinimo programa „Čia mūsų namai“, kuris finansuojamas pagal Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams VPS priemonę “Parama kaimo gyventojų aktyvumui ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 . Šio Menų inkubatoriaus projekto tikslas – organizuojant tradicinius etnografinius kultūros ir meno renginius bei veiklas, skatinti jaunų žmonių ir vyresnės gyventojų kartos bendrystę, integravimąsi į bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas aktyviam, kokybiškam laisvalaikiui ir saugoti autentišką Rudaminos vietovės etniškumą, perduodant tai vietos jaunimui. Projekto metu buvo įgyvendinti šie renginiai: Žolinių šventė „Žolynas slaunasai“, kūrybinės dirbtuvės „Įžiebkime ugnelę“, Baltų vienybės dienos ir Trijų Rudaminos karalių – piliakalnių sąšauka“ bei Rudens darbų užbaigtuvių šventė „Martyno šviesoje“.

cof

cof

oznor

oznor