Projektinis etnografinis renginys „Dzūkiškoj kalboj volungė gieda“

2013-08-23

Rugpjūčio 23 d. Rudaminos miestelyje vyko etnografinė šventė ,,Dzūkiškoj kalboj volungė gieda “, kurią organizavo Rudaminos laisvalaikio salė kartu su asociacija ,,Laisvalaikio užimtumo klubas “.

Tai ir čiulbėjo, tai ir giedojo visi susirinkę dzūkiškai kartu su Barčių laisvalaikio salės etnografiniu ansambliu ,,Liktorėlis “ (vad. Rita Kulakauskienė), Rolių bendruomenės ansambliu (vad. Audronė Piličiauskienė) , o kai  dainas užtraukė Šeštokų kultūros namų ansamblio ,,Griežlė“ vyrai su vadovu Vitu Trampu, tai ne tik širdis virpėjo, bet ir kojos pačios kilnotis linksmai polkutei pradėjo. Birutės kaimo bendruomenės ansamblis (vad. Gintautas Česnulis) save prisistatė kaip atvykusius ,,nuo rubežiaus“ ir visus linksmino suvalkietiškais pasakojamais, nutikimais ir dainomis . Visi su nekantrumu laukė pasakorių pasirodymo. Susižavėję šventės dalyviais klausėsi Genovaitės- Juzės Lazauskienės nuo Kapčiamiesčio ir mažojo Gusto Mankaus puikia dzūkiškų porinimų,  dalyvavo loterijoje - šaradoje, kur kiekvienas, išsitraukęs bilietėlį su parašytais trimis dzūkiškais žodeliais turėjo juos paaiškinti ir su jais sudaryti sakinį.

O kai delnai pavargo nuo plojimo, gerklės užkimo nuo dainavimo, visi ragavo įmantriausius senoviškus valgius: gaspadinė nuo Barčių Aldona Giedraitienė iškeptą grikinę bandą, Danguolės Klimienės ,,šiuškes“ , Aldonos Surdokienės gamintą ,,šmulkštę“ Jurgos ir Petro Mankų avienos sriubą, Rolių kaimo bendruomenės dzūkišką sviestą ir sūrį, Birutės kaimo bendruomenės suvalkietišką kumpį ir tokį neįprastą, senai negaminamą šermukšnių vyną, kuriuo vaišino, bet recepto niekam neišdavė Rudaminos ,,Laisvalaikio užimtumo klubas “.

Po šventės visi į namus grįžo ne tik ausį ir skrandį pripildę, bet ir širdyje parsinešę pasididžiavimą, kad esame dzūkai, kad turtingi ne auksu, bet savo nuoširdumu, ir kad mūsų šnekta - pati gražiausia ir joje tikrai gieda volungė.

DAUGIAU FOTO...