Prasmingai paminėtos Kalniškės mūšio 67-osios metinės

2012-05-12

Šiemet skaičiuojame 67-uosius metus, kuomet Lazdijų rajone įvyko Kalniškės mūšis - vienas iš garsiausių Lietuvos ginkluotų pasipriešinimų istorijoje. Šiai svarbiai istorinei datai paminėti buvo skirti įvairūs renginiai, kuriuose aktyviai  dalyvavo ne tik rezistencinių kovų dalyvių artimieji, tremtiniai, politiniai kaliniai, šauliai, bet ir Lietuvos kariuomenės kariai bei pilietiškai ir patriotiškai nusiteikę Lazdijų rajono įvairių mokyklų mokiniai, jų mokytojai.

Gegužės 12 dieną Kalniškės mūšiui paminėti skirti renginiai prasidėjo Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje. Čia savo koncertinę programą pristatė Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras (vad. Viktoras Ščetilnikovas)  bei buvo išlydėti bėgimo ir važiavimas dviračiais dalyviai, kurie tokia savo veikla pagerbė Kalniškės mūšio kovotojus ir žuvusius už Lietuvos laisvę partizanus: bėgikai įveikdami 15 km, o dviratininkai – 25 km distanciją, kol pasiekė finišą - Kalniškės mūšio vietą.

Vidurdienį tradiciškai Simno Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo aukojamos šventos Mišios už žuvusius partizanus, vėliau jų atminimas pagerbtas Simno kapinaitėse. Aplankius žuvusiųjų amžiną poilsio vietą visi iškilmių dalyviai rinkosi į Kalniškės mūšio vietą, kur vyko partizaninių-patriotinių dainų šventė „Te skamba žygio dainos milžinkapių šaly!“. Jos metu buvo apdovanoti bėgimo bei važiavimo dviračiais, o taip pat  piešinių ir eilėraščių konkurso „Kovos už laisvę Kalniškės mūšyje istorija“ nugalėtojai ir  dalyviai. Medalius, padėkas bei atminimo dovanas jiems įteikė Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos  savanorių pajėgų vadas Rimantas Jarmalavičius bei Lazdijų kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ingrida Malinauskienė. Visus susirinkusius sveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Seimo narė Auksutė  Ramanauskaitė-Skokauskienė  bei kiti garbūs svečiai. Lietuvos respublikos Krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės sveikinimus  bei padėkos raštus organizatoriams perdavė jos patarėjas  bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos  pirmininkas Edvardas Strončikas.

Šventėje meninę kompoziciją „Paminklas partizanui“ pristatė Krosnos pagrindinės mokyklos mokiniai. Sunkią ir skausmingą rezistencinių kovų dalyvių dalią apdainavo Lazdijų kultūros centro folkloro ansambliai „Riecimėlis“ (vad. Regina Kaveckienė) ir „Dainuviai“ ( vad.Birutė Vžesniauskienė), vokalinis ansamblis „Tremtinys“ (vad. Romas Mazėtis), Lazdijų skyriaus politinių kalinių ir tremtinių laisvės kovų dainų ansamblis ,,Žilvitis“ (vad. Gediminas Karauskas), Šeštokų seniūnijos Rolių bendruomenės etnografinis ansamblis ,,Sodžius“ (vad. Audronė Piličiauskienė), Punsko lietuvių kultūros namų ansamblis ,,Tėviškės aidai“ (vad. Gediminas Graužlys), Alytaus politinių kalinių ir tremtinių choras ,,Atmintis“ (vad. Laima Pasaravičienė), Alytaus ,,Dzūkų Pulkuco“ ansamblis ,,Šilagėlė“ (vad. Antanina Urbanavičienė).

Po šventės visi susirinkusieji tradiciškai bus vaišinami kareiviška koše bei galėjo apžiūrėti Lietuvos kariuomenės viešųjų ryšių padalinio pristatą  Kalniškės partizanų portretų parodą.

 67-osios Kalniškės mūšio metinės susilaukė ypatingo jaunų žmonių  dėmesio. Jie ne tik aktyviai dalyvavo piešinių, eilėraščių, bėgimo bei važiavimo dviračiais konkursuose, bet ir su dideliu polėkiu rinkosi į Kalniškės mūšio vietoje Lietuvos kariuomenės organizuojamą Jaunimo vakarą  „Mokausi ginti Tėvynę“. Čia susirinkę jaunuoliai iš Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos, Krosnos bei Būdviečio pagrindinių mokyklų turėjo puikią galimybę nors trumpam pajusti tikro kario gyvenimą. Jie susipažino su karine ekipuote, mokėsi, kaip įrengti stovyklavietę, dalyvavo orientaciniame žygyje ir karinių užduočių atlikime, prie laužo dainavo karines-patriotines dainas. Atlaikę ištvermės ir patriotiškumo išbandymus, jie prižadėjo ir kitąmet savo aktyviu dalyvavimu įsilieti į Kalniškės mūšio 68-ųjų metinių paminėjimą, kad savo buvimu įrodytų, jog ir jaunoji karta nuoširdžiai puoselėja tautinius jausmus ir pasiryžę išsaugoti mūsų šalies istorinę atmintį.

[gallery link="file" columns="4" orderby="post_date"]