Paminėtos Adolfo Ramanausko-Vanago 60-osios žūties metinės

2017-11-29

Lapkričio 29 dieną Lazdijuose vyko Lietuvos partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 60-ųjų žūties metinių minėjimas. Iškilmingas renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas, Lazdijų garbės pilietis Sigitas Tamkevičius. Adolfui Ramanauskui-Vanagui atminti skirtose Šv. Mišiose giedojo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choras „Kariūnas“, o atnašas – vandens ąsotį, samanas, giles, gėles, vyną ir duoną nešė jaunieji šauliai, Dainavos apygardos savanoriai, Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis bei Lazdijų miesto seniūnė Vaida Gazdziauskienė.

Po Šv. Mišių iškilmingas minėjimas tęsėsi A.Ramanausko-Vanago aikštėje.  Renginio metu buvo pristatyta Lazdijų krašto žmonių pilietinė akcija – už žmonių privačias lėšas pastatyti trys vėliavų stiebai Lazdijų miesto Adolfo Ramanausko-Vanago aikštėje ir nupirktos trys vėliavos – Lietuvos valstybės, Lietuvos valstybės istorinė ir Lazdijų rajono savivaldybės. Akcijos koordinatorė Neringa Rasiulienė perdavė pilietinės akcijos dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui, o šis juos įteikė saugojimui Lazdijų krašto muziejaus direktorei Dainai Pledienei. Taigi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų chorui „Kariūnas“ giedant Lietuvos himną, Garbės sargybos kuopa iškėlė Lietuvos valstybės ir Lietuvos valstybės istorinę veliavas. Jaunieji šauliai iškėlė Lazdijų rajono savivaldybės vėliavą. Pagerbiant Lietuvos partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą, savo gyvenimą ir gyvybę atidavusiam kovai už Lietuvos laisvę, nuaidėjo atminimo salvės: „už Tėvynę Lietuvą“, „už Lietuvos partizanų vadą, brigados generolą Adolfą Ramanauską-Vanagą“, „už Lietuvos partizanus“. Atminimo žodžius tarė Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanaukaitė-Skokauskienė bei LR seimo nariai –Zenonas Streikus, Robertas Šarknickas, Laisvės kovų komisijos pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laurynas Kasčiūnas. Seimo nariams Aldona Mikalonienė įteikė savo rankų darbo pagamintą Lietuvos valstybės atkūrimo  šimtmečio vėliavą, kuri apkeliautų LR Seimą taip, kaip keliauja kita autorės rankų darbo vėliava po Lazdijų krašto seniūnijas, įstaigas ir Vasario 16-ąją primins šią gražią krašo vienybės ir bendrystės iniciatyvą. Siekiant pagerbti partizanų vadą, visus partizanus, kurių kapais tapo Lietuvos miškai, laukai, palaukės ir nežinomos vietos, prie Adolfo Ramanausko-Vanago paminko buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės.

Lydint Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Sausumos pajėgų orkestrui, į bendrą eiseną link Lazdijų Nepriklausomybės aikštės jungėsi Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 108 kuopos kariai savanoriai, Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro atstovai, Antano Juozapavičiaus šaulių I-osios rinktinės Gen.Adolfo Ramanausko-Vanago šaulių 104-osios kuopos šauliai, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choras „Kariūnas“, garbingi organizacijų atstovai su vėliavomis, svečiai, minėjimo dalyviai.  Prie Nepriklausomybės paminklo tylos minute buvo pagerbti kritusieji už Lietuvos laisvę, o Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis bei kariškiai Krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado vardu padėjo gėles. Po to karininko Antano Juozapavičiaus šaulių I-osios rinktinės Ge.Adolfo Ramanausko-Vanago šaulių 104-osios kuopos jaunieji šauliai išvyko į misiją pagerbti žuvusių partizanų atminimo jų žūties vietose Lazdijų rajone.

Lazdijų kultūros centre vyko meninė programa „Po mano dangum didvyrių žemė“. Ši meninė kompozicija buvo skirta Adolfo Ramanausko-Vanago atminimui ir apjungė būrį kultūros bei meno žmonių. Meninėje programoje dalyvavo Lazdijų kultūros centro meninės raiškos studijos „Macinga“ (vad. I.Malinauskienė) nariai – Sigita Pledaitė, Martyna Rasiulytė, Urtė Pileckaitė, Eglė Jarmalaitė, Martynas Čepulis, Jokūbas Čepulis, Karolina Ragelytė, Simona Talačkaitė, Liucija Eidukaitytė, Guoda Radžiūnaitė, Einoras Kelmelis, Rojus Gražulevičius, Rimantė Mikalonytė, Monika Talačkaitė, Lazdijų kultūros centro savanoriai bei draugai Lina ir Juozas Pileckai, Justina Kreizaitė, Ligita Raškauskaitė, Margarita Rasiulytė,  KASP karys Aurimas Butkauskas, Lazdijų kultūros centro darbuotojai: direktorius Arūnas Sujeta, direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ingrida Malinauskienė, projektų vadovas Arūnas Maciulevičius, muzikinės veiklos koordinatorė Aida Bubelienė.  Programa „Po mano dangum didvyrių žemė“ nepaliko abejingų,  privertė susimąstyti apie sunkų Lietuvos laisvės kelią ir leido pažinti sudėtingą Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimą.

Meninei programai pasibaigus pranešimą skaitė Adolfo Ramanausko-Vanago anūkė, Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos Medicininės paramos vienetų grupės vadė majorė Inga Jancevičienė. Taip pat kalbėjo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, kuris džiaugėsi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pagalba bei kartu su šio centro generaline direktore Terese Birute Burauskaite pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl paminklo Lazdijų krašto partizanams pastatymo 2018 m. Seirijuose. Prisimenant Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, visus kovotojus už Lietuvos laisvę kalbą sakė arkivyskupas, Lazdijų rajono garbės pilietis Sigitas Tamkevičius. Atminimo žodžius tarė ir LR Seimo narys, Seimo Valstybės išorinės atminties komisijos pirmininkas prof. Arūnas Gumuliauskas , Lietuvos partizanų ryšininkas, pogrindininkas Jonas Arbačiauskas, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Artūras Jasinskas. Renginį vainikavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choro „Kariūnas“ atliekamos dainos.  Po minėjimo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis bei Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė pasodino ąžuoliuką Adolfo Ramanausko-Vanago aikštėje.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir padėjusiems organizuotį Adolfo Ramanausko-Vanago 60-ųjų žūties metinių minėjimą!  #AšEsuVanagas.

…Aš – gyvas tarp gyvųjų gyvenu.

Aš iš kapų be kauburėlių, iš tos duobės be karsto,

Iš tų sušaudytų dainų, bet nenušautas ateinu..

                                                                    (Antanas Paulavičius)

 

VanagasFB_IMG_1512064713165cofFB_IMG_1512064690267jiVanagassdr