Padėka už pagalbą organizuojant šimtmečio „Pasienio fiestą“

2018-06-05

Savaitgalį Lazdijuose šurmuliavo tradicinė tarptautinė jau penkioliktoji šventė PASIENIO FIESTA. VšĮ Lazdijų kultūros centro vardu norime padėkoti šventės dalyviams, rėmėjams, svečiams, krašto žmonėms, kurie įsiliejo į šimtmečio fiestą.

Ypatingai dėkojame Lazdijų rajono savivaldybei ir merui Artūrui Margeliui už palaikymą ir pagalbą, organizuojant šį kultūrinį renginį. Mūsų bendru darbu “Pasienio fiesta” pritraukė tūkstančius žiūrovų iš visos Lietuvos.

Džiaugiamės Kučiūnų, Rolių, Barčių, Krikštonių, Būdviečio, Kapčiamiesčio bendruomenių bei Rudaminos amatų centro išradingumu ir tradicinio kulinarinio paveldo pristatymu grikinių gardumynų festivalyje. Jūsų skanių patiekalų skonį ilgai prisimins šventės dalyviai bei užsienio šalių svečiai.

Jau ketvirtus metus Lazdijų miesto parką šventės metu papuošia įvairių įstaigų ir organizacijų kūrybiškumą bei susitelkimą bendram darbui atskleidžianti instaliacijų paroda. Šiemet šventės dalyvių akį džiugino Lazdijų meno mokyklos, Rudaminos tradicinių amatų centro, Lazdijų kultūros centro, Lazdijų krašto muziejaus, Lazdijų turizmo informacinio centro, Laisvųjų menininkų “Mu2-2”,  Šeštokų, Šventežerio, Stebulių, Kučiūnų, Aštriosios Kirsnos mokyklų, Seirijų Žmuidzinavičiaus gimnazijos, Seirijų kultūros namų, Veisiejų kultūros namų, Lazdijų viešosios bibliotekos bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos instaliacijos “Dovana Lietuvai”, kurios neįprastai spalvingai sužibo naktiniame miesto parke.

Už skambias melodijas ir dainas bei smagius šokius dėkojame visiems Lazdijų miesto parko scenoje koncertavusiems kolektyvams, muzikantams bei dainininkams: Būdviečio laisvalaikio salės kapelai „Svaja“, Seirijų kultūros namų kapeloms „Seirija“ ir  “Savi”, Šeštokų kultūros namų kapelai „Griežlė“, Kapčiamiesčio laisvalaikio salės kapelai „Kapčius“, IV tarptautinio akordeonistų sąskrydžio „Su meile akordeonui“ iniciatorei mokytojai Irinai Gudebskienei bei šio sąskrydžio dalyviams, grupei “The Groovy Group”, Lazdijų kultūros centro grupėms „DaFylk“ bei „Žiburys”, Lazdijų mokyklos-darželis “Vyturėlis” kolektyvui “Dzūkucis”, Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono sausumos pajėgų karių orkestrui ir šokėjoms, Lazdijų mokyklos-darželis “Kregždutė” šokėjams, Lazdijų kultūros centro šokių kolektyvams „Lazdija“ ir „Smilga“, Veisiejų kultūros namų šokių kolektyvui „Pušynas“, Teizų laisvalaikio salės šokių kolektyvui „Trepsiukas“, Lazdijų kultūros centro pramoginių šokių jaunių ir jaunučių grupėms, Lazdijų meno mokyklos choreografijos šokių kolektyvui, Kalvarijos gimanazijos jungtiniui merginų šokių kolektyvui bei meno mokyklos Ad’astra šokių grupei, Lazdijų sporto centro aerobikos šokių grupei, Lazdijų kultūros centro linijinių šokių grupėms, Kalvarijos moterų linijinių šokių studijai, Kučiūnų laisvalaikio salės folklorinių šokių grupei, Latvijos šokių kolektyvui “Lielupe”, Baltarusijos folkloro ansambliui “Živica”, Seinų šokių kolektyvui “Seina”, Suvalkų kultūros centro grupei “AB BAND”, Valstybiniam dainų ir šokių ansambliui “Lietuva”, Irūnai Puzaraitei-Čeponienei ir M.Jampolskiui, Marijui Mikutavičiui, grupei “Rondo”.

Už pagalbą teisėjaujant tarptautinėse vištų lenktynėse dėkojame Anatolijui Mikutovskiui bei specialų šioms lenktynėms įsteigtą prizą – išskirtinio grožio gaidį Bitlą – Vilmos ir Aliaus Tamašauskų šeimai. Tarptautines vištų lenktynes rėmė ir pinigines premijas įsteigė UAB “Paukščių gojus”, specialias dovanas skyrė kaimo turizmo sodyba “Vitrūna”.

Džiaugiamės mūsų rajono įstaigomis ir organizacijomis, kurios kūrybingai atsiliepė į šitmečio fiestos temą bei išradingai pasirodė stilizuotoje iškilmingoje eisenoje į miesto parką. Nešini spalvingais balionais, pasipuošę tautiniais kostiumais šventinę eiseną praturtino Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos šokių kolektyvas „Atžalynas “ , Lazdijų kultūros centro šokių kolektyvai “Smilga”, “Lazdija”, vaikų folkloro ansamblis “Bitelė”, Teizų laisvalaikio salės šokių kolektyvas “Trepsiukas”, Kučiūnų laisvalaikio salės folklorinių šokių grupė, Būdviečio laisvalaikio salės ir Veisiejų kultūros namų meninės veiklos kolektyvai, Krikštonių laisvalaikio salės meninės veiklos kolektyvai ir bendruomenės atstova bei anksčiau minėti Lazdijų kultūros centro šokių kolektyvai. Šventinę eiseną, nešdamas didžiąją vėliavą, taip pat papuošė Lazdijų kultūros centro kamerinis choras „Gaustas“.

Dėkojame Lazdijų rajono savivaldybės mokykloms ir gimnazijoms bei Veisiejų technologijos ir verslo mokykloms už galimybę užklijuoti reklaminius renginio lipdukus ant autobusų ir geltonųjų autobusiukų, Lazdijų viešajai bibliotekai, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, E. Jurkevičiaus individualiai įmonei, UAB “Jurkeda” už galimybę užklijuoti renginio lipdukus parduotuvėse ir įstaigose.

Dėkojame Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narams gelbėtojams bei policijai už surengtas parodomąsias programas, Lazdijų rajono savivaldybės metrikacijos skyriui ir vedėjai Jūratei Mirijauskienei už surengtą šventę “Aš – mažasis lazdijietis” Nepriklausomybės aikštėje.

Ačiū renginio partneriams Lazdijų sporto centrui, Lazdijų savivaldybės viešajai bibliotekai, Lazdijų krašto muziejui, Lazdijų meno mokyklai bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams už nuoširdžią pagalbą ir atsakingą darbą įgyvendinant šventės programą bei užtikrinant sklandžią ir turiningą Estijos, Sakartvelo (buv.Gruzijos), Rusijos Lenkijos bei Ukrainos delegacijų viešnagę mūsų savivaldybėje. Dėkui Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonui Nerijui Žvirbliui už Šv. Mišių auką, meldžiant Dievo palaimos Lazdijų krašto žmonėms. Nuoširdžiai dėkojame kultūros savanoriams Nerijui Sukackui bei Eglei Jarmalaitei už šventinių vakarų programos vedimą.

Už pagalbą ir geranoriškumą organizuojant šimtmečio “Pasienio fiestą” esame dėkingi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariatui, Lazdijų greitosios medicinos pagalbos skyriui, šventės rėmėjams: UAB „Paukščių gojus“, UAB „Pietų Megrame“, UAB „Parama“, IĮ „Jurkeda“, Egidijaus Jurkevičiaus įmonei, Kaimo turizmo sodybai „Vitrūna“, UAB „Dzūkų magyras“, Kęstučio Rudinsko individualiai įmonei, renginio draudikui “Ergo”, informaciniams rėmėjams: Nacionaliniam Lietuvos radijui ir televizijai (LRT), laikraščiams “Dzūkų žinios”, “Dainavos žodis”, “Druskonis”, informaciniai portalai: Lazdijietis.lt, Druskininkietis.lt, alytiskis.lt., naujienų tinklui “Atrask Lazdijus”.

Šimtmečio “Pasienio fiesta” nuvilnijo gražia, nuotaikinga ir šventiška banga. Iki malonių susitikimų mūsų šventėse!