Oninių šventė Kačiamiestyje

2014-07-27

Kapčiamiesčio kraštas garsus ne tik grybais, uogomis, dainingais ir darbščiais žmonėmis, bet ir tuo, kad čia gyvena net 55 Onutės. Todėl miestelyje jau ne vienerius metus rengiama Oninių šventė, kurios iniciatorė - Kapčiamiesčio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Lina Valentienė. Oninių dvasia praėjusį sekmadienį miestelyje pleveno beveik visą dieną. Iš įvairių rajono kampelių atvykę etnografiniai ansambliai savo dainomis kvietė visus į šventę. Vienoje gatvėje dainas traukė Barčių laisvalaikio salės etnografinis ansamblis ,,Liktorėlis“ (vadovė Rita Kulikauskienė), kitoje -Veisiejų kultūros namų folklorinis ansamblis ,,Packavėlė“ (vadovė Lina Kvedaravičienė).

P1120813-001

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Jas aukojo parapijos klebonas Jonas Alesius. Kultūrinių renginių organizatorė Lina Valentienė su Kapčiamiesčio seniūnu Vidmantu Dambrausku nešė atnašas – Kapčiamiesčio kepyklėlėje keptą duoną. Ją, savo atsivežtą, kaip atnašas nešė ir ansamblio ,,Packavėlė“ bei ansamblio ,,Liktorėlis“ atstovai.

Po Mišių pašventintą duoną jie atnešė į atnaujintą Kapčiamiesčio miestelio aikštę, kur šurmuliavo Oninių šventė. Susirinkusius renginio dalyvius šokiu pasveikino Lazdijų kultūros centro šokių kolektyvas ,,Lazdija“ (vadovė Janina Dereškevičienė). Varduvininkėms ir visiems kapčiamiestiečiams šiltų žodžių nešykštėjo rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka. Jis Onutes apdovanojo rajono savivaldybės prizais - puodeliais, kad valgydamos naujojo derliaus duoną, turėtų iš ko atsigerti ir pieno. Varduvininkes, kaip ir kasmet, pagerbė UAB ,,Malsena“ generalinis direktorius Gintautas Migonis, joms skyręs dovanų – bendrovės gaminamų miltų. UAB ,,Dzūkų žinios“ padovanojo laikraščio prenumeratą.

Su šūkiu ,,Jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos“, Onutes linksmino Kapčiamiesčio girininkijos ansamblis ,,Atgaiva“ (vadovė Birutė Stacevičienė). Respublikinės dainų šventės programą pristatė Barčių laisvalaikio salės etnografinis ansamblis ,,Liktorėlis“ (vadovė Rita Kulikauskienė) ir Veisiejų kultūros namų folklorinis ansamblis ,,Packavėlė“ (vadovė Lina Kvedaravičienė).

,,Būkit pasveikintos Kapčiamiesčio seniūnijos Onutės su rugio brandumu, su duonos šviežumu, su grybo gerumu, su džiaugsmo pilnumu. Taigi visi paragaukime šios susiedų atvežtinės ir Kapčiamiesčio kepyklėlėje iškeptos duonelės. Pasvarstykime, kurio susiedo duonelė saldesnė, skanesnė“, - ragino susirinkusius L. Valentienė. Duoną visiems dalijo  rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka ir Kapčiamiesčio seniūnas V. Dambrauskas. Nuotaiką susirinkusiems kėlė Būdviečio laisvalaikio salės kapelos ,,Svaja“ (vadovė Zina Barkauskienė) pasirodymas.

Onutes sveikino šių apylinkių šeimininkas seniūnas V. Dambrauskas. Varduvininkių vardu kalbėjusi Onutė Siniauskienė dėkojo Onutėms, atvykusioms į šventę, seniūnui ir L. Valentienei, kad ji kasmet rengia tokią puikią šventę.

Kapčiamiesčio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Lina Valentienė irgi džiaugėsi, kad į neseniai atnaujintą miestelio aikštę šiemet pirmąkart sugužėjo toks gausus būrys dalyvių, kurie atvyko ne tik iš Kapčiamiesčio, bet ir Lazdijų, Veisiejų, Būdviečio, Barčių. Dėkojo rėmėjams:

Kapčiamiesčio parapijos klebonui Jonui Alesiui, seniūnui V. Dambrauskui, UAB ,,Malsena“, UAB ,,Dzūkų žinios“, Lazdijų rajono savivaldybei ir  verslininkams Vaidai bei Vidui Varneliams, Lazdijų kultūros centrui.

,,Didelis ačiū ir Onutėms, kurios, nepabūgusios alinančio karščio, nuovargio dalyvavo šventėje. Gražiai pasipuošusios linksminosi, plojo, bendravo su visais susirinkusiais. Didžiuojuosi jomis ir tuo, kad mūsų krašte iki šiol skamba populiarus Onutės vardas. Tikėkimės, kad ir jaunoji karta neužmirš šio senovinio ir garbingo vardo“, - teigė L. Valentienė.