Oninių šventė „Atėjo svetys – vardu rugys“ Kapčiamiestyje

2013-07-28

 Kapčiamiesčio krašte, išlaikiusiame liaudiškas tradicijas, žmonės noriai renkasi švęsti įvairių švenčių. Viena iš mėgiamiausių - Oninės. Oninių liaudišką sampratą taikliausiai nusako priežodžiai: „Šventa Ona - duonos ponia“, „Šventa Ona - gera žmona: aptepa duoną su smetona“, „Šventa Ona - gera žmona: duoda pieno po uzboną“. Tai ir prinokimo šventė - liaudyje vadinama Nokis, Sirpstas. Jau apstu prisirpusių uogų, pasikasama šviežių bulvių, pasikepama naujo derliaus duonos ir rengiamos vaišės. Kapčiamiestyje galima smagiai švęsti Onines, ne tik dėl žemiškų gėrybių gausos. Varduvininkių šiame krašte dar nereikia ieškoti su žiburiu. Seniūnijoje jų gyvena visas pulkas – net  53. Praėjusį sekmadienį, po šv. Mišių Kapčiamiesčio Dievo apvaizdos bažnyčioje, kapčiamiestiečiai ir miestelio svečiai rinkosi į laisvalaikio salę, kur vyko Oninių šventė.  Renginį vedė kultūrinių renginių organizatorė Lina Valentienė ir Gediminas Jančiulis. Scenoje pasirodė etnografinės Prano Dzūko sodybos teatras ,,Sodžius“, vadovaujamas Aldonos Surdokienės ir Marytės Pečiukonienės.  Teatro artistai pristatė spektaklį ,,Tėvo klaida“. Koncertavo Kapčiamiesčio girininkijos ansamblis ,,Atgaiva“ (vadovė Birutė Stacevičienė), skyręs daug gražių dainų varduvininkėms. Visos Onutės, kurių buvo 20, pakviestos į sceną. Joms įteiktos rožės bei rėmėjo UAB ,,Malsena“ dovanos, laikraščio ,,Dzūkų žinios“ prenumerata. Onutes sveikino ir Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkė Vilma Matulevičienė bei Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Valdas Mikelionis. Jis varduvininkes apdovanojo rajono savivaldybės įsteigtais prizais.Susirinkusius šventės dalyvius linksmino Lazdijų neįgaliųjų ansamblis ,,Atjauta“, vadovaujamasRomo Mazėčio. Tokios šventės suburia žmones, skatina bendruomeniškumą.  Dėkojome rėmėjams, sutikusiems paremti ir padėjusiems organizuoti šį renginį: Kapčiamiesčio parapijos klebonui Jonui Alesiui, seniūnijos darbuotojams, UAB ,,Malsena“, UAB ,,Dzūkų žinios“, Lazdijų rajono savivaldybei, Laimučio Palionio firmai, verslininkei Zitai Vizmanienei.

[gallery link="file" columns="4" orderby="title"]