Lazdijuose pagerbtas kunigo Juozo Zdebskio atminimas

2011-02-18
Vasario 18-osios popietę į Lazdijų kultūros centrą rinkosi žmonės, atvykę į kunigo Juozo Zdebskio 25-ųjų žūties metinių paminėjimą. Prieš šį minėjimą už šią šviesią asmenybę Rudaminos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigito Tamkevičiaus. Būtent šioje šioje –Rudaminos- bažnyčioje  paskutiniuosius savo gyvenimo metus J. Zdebskis dirbo klebonu. Minėjime dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis ir kiti kunigai, seserys vienuolės. Taip pat dalyvavo vietos parapijoms ir kitoms Lietuvos parapijoms  atstovaujantys dvasininkai: Lazdijų parapijos klebonas Gintaras Urbštas, kunigas Tadas Valianas, Simno parapijos klebonas Raimundas Žukauskas, Lietuvos „Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas. [gallery link="file" columns="4" orderby="post_date"] Visus susirinkusius  į minėjimą pasveikinoLazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis bei Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas Gintaras Urbštas. Konferencijos metu  pranešimus skaitė Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, profesorius kun. Kęstutis Žemaitis, Sesuo Birutė Žemaitytė, Elena Gvazdaitienė. Renginio metu giesmes giedojo Lazdijų ir Šventežerio jungtinis parapijų vaikų ir jaunimo choras, buvo parodytos fotografijos, kuriose užfiksuota  kunigo J. Zdebskio gyvenimo akimirkos. Kiekvienam konferencijos dalyviui atminimui buvo įteikti Gailestingojo Viešpaties paveikslai. O visiems susirinkusiesiems išdalinti lankstinukai apie J. Zdebskį, kuriuose trumpai pristatoma jo biografija, nuotraukos, ištraukos iš dienoraščio, teismo salėje pasakyti  žodžiai bei bendražygių mintys.