Lazdijų rajono armonikininkų šventė-varžytuvės „Grok, armonika, Lazdijai 2013“

2013-10-19

Jau tapo gražia tradicija, jog  spalio mėnesį  Varnėnų laisvalaikio salėje vyksta Lazdijų rajono armonininkų  šventė-varžytuvės "Grok, armonika“.  Šiais metais žiūrovus bei komisiją meistriškumu stengėsi  sužavėti 18  armonininkų iš Druskininkų, Kauno, Varėnos bei Lazdijų.

Kasmet muzikantai, demonstruodami savo muzikavimo galimybes ir subtilybes, tiek žiūrovams, tiek komisijai pateikia netikėtumų, kurie nelieka nepastebėti. Antanui Kirvilevičiui , atvykusiam iš Jonavos buvo įteiktas apdovanojimasuž originaliausius muzikos instrumentus. Stasys Junda iš Varėnos rajono  gavo apdovanojimą už pasirodymą vienu metu grojant su daugiausiai instrumentų. Kaunietis Vaclovas Anuprevičius Kauno pripažintas nuotaikingiausiu muzikantu. Už technišką kūrinių atlikimą komisija puikiai įvertino seirijietį Joną Čirvinską bei jaunąjį lazdijiškį Mantą Šikarską.

 Lazdijų kultūros centro įsteigtas prizas atiteko žinomam muzikantui iš Varėnos Danieliui Tarailai. Varnėnų kaimo bendruomenės įsteigtu prizu lazdijiškį Romą Burneiką. Geriausiu armonikieriumi buvo pripažintas Romas Dudzinskas iš Neliubonių kaimo. Įiam muzikantui buvo įteiktas Lazdijų rajono mero įsteigtas prizas.

Visiems varžytuvėse grojusiems muzikantams buvo įteikti dalyvio pažymėjimai bei atminimo dovanelės.

Be armonikinkų savo muzika žiūrovus linksmino svečiai iš Jonavo kapela „Lankesa“  (vadovas Antanas Kirvilevičius) bei Seirijų kultūros namų kapela „Seirija“, vadovaujama Vytauto Rutkausko.

Varžytuves organizavo Lazdijų kultūros centro Varnėnų laisvalaikio salė kartusu Varnėnų kaimo bendruomene. Įgyvendinti gražias renginio idėjas padėjo Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas bei  Onutė Malinauskienė, Ragina Česnavičienė ir  Onutė Šimoniūtienė.