Lazdijų rajone – chorai iš visos Lietuvos

2016-06-15

2016 m. birželio 17-18 dienomis Lazdijų rajone vyko IX-asis respublikinis Česlovo Sasnausko chorų festivalis. Kas trejus metus vykstantis festivalis šiemet buvo ypatingas - didingai paminėtos vieno pirmųjų lietuviškos muzikos kūrėjų 100-osios mirties metinės. Ypatinga ir tai, kad renginio data beveik sutapo su Č. Sasnausko gimimo diena - birželio 19-ąja. Č. Sasnausko chorų festivalis vyksta Lazdijų rajone, nes būtent Kapčiamiesčio miestelis yra kompozitoriaus gimtoji vieta. Šis unikalus ir  išskirtinis chorinės muzikos renginys organizuojamas nuo 1976 m., nuo 2001-ųjų rengiamas kas trejus metus. Jo sumanytojas Juozas Mikutavičius davė pamatus chorų muzikos festivaliams Lietuvoje.

Šiais metais Česlovo Sasnausko chorų festivalyje buvo numatyta plati muzikinė programa su 7 chorais iš Lietuvos. Dalyvavo tokie kolektyvai kaip Pasvalio kultūros centro "CANTICUM NOVUM"(vadovas Rimvydas Mitkus), Mišrus kamerinis Vilkaviškio vyskupijos ČESLOVO SASNAUSKO CHORAS (vad. Mindaugas Radzevičius), Marijampolės kultūros centro kamerinis choras „SUVALKIJA“ (vad. Virginija Junevičienė), Varėnos kultūros centro choras „HARMONIJA“ ( vadovė Ilona Zalanskienė), Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklos mišrus choras (vadovė Inga Vagnoriūtė), Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras „GABIJA“ (vadovė Rasa Viskantaitė), Lazdijų kultūros centro choras „GAUSTAS“ (vad. Birutė Vžesniauskienė).

IX-asis ir 40 metų gyvuojantis chorinės muzikos festivalis yra svarbus lietuviškos muzikos tapatupo išsaugojimui ir puoselėjimui. Chorų dalyviai kaskart prisimena Č. Sasnausko kūrybą, kuris savo gyvenimą paskyrė lietuviškos muzikos kūrimui. Per tiek metų festivalyje dalyvo apie 6000 dalyvių.

I-oji festivalio diena – birželio 17-oji -  buvo skirta Č.Sasnausko vokalinės muzikos kūriniams, pasaulietinio ir bažnytinio turinio muzikai, kuri savo vertės nepraranda ir šiais laikais.  Todėl chorų pasirodymai vyk šiose bažnyčiose: 18.00 val. LAZDIJŲ ŠV. ONOS BAŽNYČIOJE giedojo ir koncertavo Pasvalio kultūros centro choras „CANTICUM NOVUM“ (vad. Rimvydas Mitkus); 18:00 val KROSNOS ŠV. MATO BAŽNYČIOJE giedojo ir koncertavo Marijampolės kultūros centro kamerinis choras „SUVALKIJA“ (vad. Virginija Junevičienė), o Veisiejų kultūros namuose 19:00 val koncertavo  Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto akademinis choras „GABIJA“ (vad. Rasa Viskantaitė).

Birželio 18 diena suburė visus chorus dalyvauti Kapčiamiesčio miestelio 500 metų šventiniuose renginiuose. Pirmiausiai 12 val festivalio dalyviai giedojo Šv. Mišiose Kapčiamiesčio Dievo apvaizdos bažnyčioje, o 14:30 val. surengė koncertą Kapčiamiesčio mokyklos stadione. Šiame koncerte dalyvavo Marijampolės kultūros centro kamerinis choras „SUVALKIJA“ (vad. Virginija Junevičienė), mišrus kamerinis Vilkaviškio vyskupijos „ČESLOVO SASNAUSKO CHORAS“ (vad. Mindaugas Radzevičius), Varėnos kultūros centro choras, „HARMONIJA“ (vad. Ilona Zalanskienė), Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklos, MIŠRUS CHORAS (vad. Inga Vagnoriūtė), Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto akademinis choras „GABIJA“ (vad. Rasa Viskantaitė), Lazdijų kultūros centro kamerinis choras „GAUSTAS“ (vad. Birutė Vžesniauskienė). Šiame koncerte chorai pristatė lengvesnę muziką. Č. Sasnauskas buvo pirmasis Lietuvos muzikos kūrėjas harmonizavęs lietuvių liaudies dainas. Todėl įvairūs chorų atliekami muzikiniai žanrai papuošė ir pagyvino renginį.

Toks Lietuvos chorinės muzikos forumas - Č. Sasnausko muzikos festivalis yra novatoriškas, bet kartu išsaugantis lietuviškos kultūros ir muzikos tapatumą, skirtas puoselėti chorinę muziką yra labai reikalingas ir naudingas ne tik Lazdijų kraštui, bet ir reikšmingas visai Lietuvos kultūrai.Nuotrauka R. Zalenauskaitės Nuotrauka R. Zalenauskaitės

[caption id="attachment_7882" align="alignleft" width="5152"]hdr hdr[/caption]

dav