Lazdijų kultūros centro kamerinio choro „Gaustas“ 40-čio šventinis vakaras

2015-12-05

Lazdijų kultūros centro kamerinis choras „Gaustas“ švenčia 40 metų veiklos jubiliejų. Nuo 1975 metų kolektyvas pradėjo skaičiuoti koncertinius sezonus. Pirmieji žingsniai žengti kartu su vadovais Zigmu Ūksu ir Juozu Mikutavičiumi. Džiugu prisiminti, jog 1980 metais choras, vadovaujams Medhardo Zubo tapo Juozo Naujalio dainų konkurso Raudondvaryje nugalėtoju. Nuo 1984 metų kolektyvas daug koncertavo Lenkijos lietuviams Seinuose, Punske. Tada „Gaustui“ vadovavo Zita Macevičienė.

1987 metas chorui vadovauti pradeda Birutė Vžesniauskienė.  „Gaustas“ tradiciškai dalyvauja visose Lietuvos ir pasaulio Lietuvių Dainų šventėse, konkursuose, festivaliuose, skirtuose lietuvių kompozitoriams : Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui – Druskininkuose, Jono Bendoriaus ir „Džiūgaukim...Alleliuja“ – Marijampolėje, Stasio Šimkaus – Jurbarke.  Choro repertuare - pasaulietinės, religinės muzikos kūriniai. Kolektyvas rengia savarankiškas koncertines programas, dalyvauja rajono ir Alytaus apskrities renginiuose, choriniuose projektuose. „Gaustas“ kartu su vadove B. Vžesniauskiene aktyviai dalyvauja organizuojant savo kraštiečio, vieno iš lietuvių profesionaliosios chorinės muzikos pradininkų, Česlovo Sasnausko chorų festivalį

Per 40-ties metų gyvavimo laikotarpį pasiekta nemažai apdovanojimų, koncertuota įvairiose šalyse.  2004 metais choras III – osios Pasaulinės Chorų Olimpiados Bremene (Vokietija) dalyvis, olimpiados konkurse laimėtas 2 –asis sidabro diplomas. 2005 m. koncertavo Suomijoje (Helsinkyje), 2007 m. Kroatijoje (Makarskos kurorte). 2012 m. pasauliniame chorų festivalyje - konkurse Calelloje (Ispanija) gavo 6-tą sidabro įvertinimą. 2014 m. VIII – oje Pasaulio Chorų Olimpiadoje mėgėjų chorų kategorijoje – 9-tą sidabro diplomą. Be to, kamerinis choras „GAUSTAS“ – pasaulinės chorų organizacijos INTERKULTUR narys.

Daug darbo, pastangų chorui įgyvendinant koncertinius sumanymus, idėjas paskyrė koncertmeisterės: Virginija Mazurkevičienė, Ilma Macevičiūtė – Šalaševičienė, Živilė Elzbutienė, Rūta Marcinonienė, Aida Abeciūnaitė, Alma Onaitytė, chormeisteriai: Jurgis Bartininkas, Eglė Malinauskienė, Albertas Verslauskas, Alius Karankevičius, Asta Slančiauskienė. Per visus gyvavimo metus chorą lankė daugiau kaip 200 žmonių.

Dabar chore dainuoja 25 nariai, vadovė Birutė Vžesniauskienė, koncertmeisterė Alma Onaitytė, chormeisterė Asta Slančiauskienė.

Minėdamas 40-ties metų jubiliejų kamerinis choras „Gaustas“ gruodžio 5 dieną, 16 val. Lazdijų kultūros centre organizavo šventines iškilmes. Sukaktį paminėti buvo pakviesti buvę choro vadovai, nariai, draugai ir bendraminčiai.Renginyje dalyvavo kamerinio choro "Gaustas" pirmieji vadovai Z. Macevičienė ir J. Mikutavičius, kurie džiaugėsi choro veikla, pasiekimais ir linkėjo dar ilgų gyvavimo metų.

Džiugu, kad Lazdijų kultūros centre net keturiasdešimt metų gyvuoja kolektyvas, turintis aukštą pripažinimą chorinės muzikos srityje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Paul David Hewson teigė, kad „muzika gali pakeisti pasaulį, kadangi ji gali pakeisti žmones“, todėl kamerinis choras „Gaustas“, jo muzikinė veikla ir pasiekimai yra Lazdijų krašto turtas, pagarba ir pasididžiavimas.

 "Gaustui" - 40 "Gaustui" - 40 "Gaustui" - 40