Laiškas gerbiamam kompozitoriui Česlovui Sasnauskui

2017-10-06

150-ojo jubiliejaus proga, „Ad multos annos“ (daugeliui metų).

Tų, kurie tave pažinojo, kuriuos su tavimi siejo giminystės, draugystės saitai, jau nebėra. Tie, kurie kartu gaivino lietuvybę, rinko tautos paveldą – liaudies dainas, kūrė lietuvišką chorinę muziką, tautinio meninio judėjimo vakarus, tavęs negali pasveikinti garbingo 150 - ojo jubiliejaus proga.
Tačiau esame mes - chorų dainininkai, chorvedžiai, kurie tavo pasveikinimo himno žodžius „Ad multos annos“ (daugeliui metų) tariame šiandien tūkstantinėje Lietuvos dainų šventėje, iš širdies gelmių skambiai uždainuodami „Kur bėga Šešupė“. Su tavimi mus sieja galinga dainos giminystė.
Galime neišmanyti tavo studijų objekto „Grigališkojo choralo“, nesuprasti liaudies dainų lyginamosios gaidotyros mėginimų ar nežinoti, kad turėjai puikų balsą, o choristus Petrapilio (Sankt Peterburgo) Šv. Kotrynos bažnyčioje pakankindavai kaip reikiant dėl nuostabaus harmoningo choro skambesio, kuris sutraukdavo į bažnyčią minias iš viso Petrapilio. Kad buvai apdovanotas Austrijos - Vengrijos imperatoriaus Prano Juozapo I (Kryžiaus riterio ordinu), Prancūzų meno akademijos (akademinėmis karininko palmėmis) ar carinės Rusijos (Šv. Stanislovo III laipsnio ordinu). Kad buvai aktyvus Lietuvių mokslo, dailės draugijų narys.
Bet privalome žinoti, kad gimei Kapčiamiestyje, buvai vargonininkas, kompozitorius, choro dirigentas, sukūrei dažniausiai giedamą ne tik mišiose „Marija Marija“, kad palaidotas esi Kauno Karmelitų kapinėse ir kad tavo atminimas įprasmintas Lazdijuose vykstančiu Česlovo Sasnausko chorų festivaliu.
Į Česlovo Sasnausko chorų festivalį renkamės jau 10 kartą. Festivaliai vyksta nuo 1976 metų. Pirmasis inicijuotas tuometinio Lazdijų kultūros skyriaus vedėjo, Lazdijų meno mokyklos įkūrėjo Juozo Mikutavičiaus ir jo pagalbininko Zigmo Ūkso iniciatyva. Šiemet festivalis - jubiliejinis X. Pervertus 40 metų istoriją, festivalio atlikėjų skaičius svyruoja tarp 200 – 400. Jame Česlovo Sasnausko kūrybą atlieka ir šiuolaikinį repertuarą pristato nuo 7 iki 13 chorų kolektyvų iš įvairių Lietuvos regionų. Šiais metais tris pirmojo spalio savaitgalio vakarus mus džiugins 10 chorų kolektyvų iš Vilniaus, Vilkaviškio, Marijampolės, Kauno, Varėnos, Lazdijų. Koncertai vyks Seirijų kultūros namuose, Krikštonių bendruomenės salėje, bus giedama mišiose Lazdijų Šv. Onos, Veisiejų Šv. Jurgio, Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčiose ir Kryžių Švenčiausios Mergelės Marijos rožinio karalienės koplyčioje.
Gerbiamas Maestro, garbingo 150 - ojo jubiliejaus proga Jus sveikins daugiau kaip 250 chorinės muzikos puoselėtojų ir gausus būrys šios muzikos mylėtojų. „Ad multos annos“ Jūsų kūrybos lobynui.
Lazdijų kultūros centro choras „Gaustas”