Kovo 11-oji Lazdijuose – dėkojame visiems !

2017-03-13

Kovo 11-ąją dieną Lazdijuose įprasmintas generolo A. Ramanausko – Vanago atminimas. Todėl reiškiame didelę padėką Lazdijų rajono savivaldybei ir Merui Artūrui Margeliui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus skulptoriui Jonui Jagėlai už suteiktą galimybę įamžinti A. Ramanausko – Vanago atminimą Lazdijų mieste. Būtent čia A. Ramanauskas – Vanagas baigė Lazdijų „Žiburio“ gimnaziją, o Dzūkijos žemės jam visą gyvenimą buvo begalo artimos.

Nuoširdžiai dėkojame Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonui Nerijui Žvirbliui už iškilmingas ir sakralias  Šv. Mišias. Džiugu, kad renginyje, skirtame partizainui – idealistui, vienam šviesiausių pokario ginkluotos rezistencijos asmenybių netrūko kariuomenės atstovų. Todėl džiaugiamės, ir tariame nuoširdų „ačiū“ Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1- osios rinktinės 108 kuopos  kariams, Lietuvos šaulių sąjungos, Alytaus apskrities karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Lazdijų gen. Adolfo Ramanausko-Vanago šaulių 4-osios kuopos šauliams

Džiaugiamės ir dėkojame VšĮ Lazdijų kultūros centro darbuotojams, kurių pastangomis ir kūrybiškumu Kovo 11-osios iškilmės ir  A. Ramanausko – Vanago paminklo atidengimo ceremonija įgavo dvasingą prasmę. Meninė programa „Tik mylėkim Tėvynę karščiau“ privertė ne vieną renginio žiūrovą susimąstyti apie sunkų mūsų Nepriklausomybės kainą. Todėl dėkojame šios meninės programos režisierei Lazdijų kultūros centro direktoriaus pavaduotojai kultūrinei veiklai Ingridai Malinauskienei, Juozui ir Linai Pileckams, Meninės raiškos studijai ,,Macinga", Aidai Abeciūnaitei, Ligita Raškauskaitei, Arūnui Maciulevičiui, Justinai Kreizaitei, Margaritai Rasiulytei. Dėkojame Lazdijų M. Gustaičio gimnazijai, mokyklai-darželiui "Vyturėlis, mokyklai-darželiui ,,Kregždutei", kurių auklėtiniai nuspalvino dangų trispalviais balionais.

Ramanasuko – Vanago paminklo atidengimo ceremonija buvo jauki ir nuoširdi. Dėkojame atvykusiems šio iškilaus signataro, generolo, Lietuvos partizanų vado šeimos nariams – dukrai Auksutei Ramanauskaitei – Skokauskienei, broliui Albinui Ramanauskui. Dėkojame renginyje dalyvavusiems seimo nariams Laurynui Kasčiūnui, Pauliui Saudargui, Zenonui Streikui, Audroniui Ažubaliui, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos viceministrui Vytautui Umbrasui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro direktorei Teresei Birutei Burauskaitei ir centro darbuotojams, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui pulkininkui Arturas Jasinskui,Lietuvos Šaulių sąjungos vadui atsargos pulkininkui leitenantui Liudui Gumbinui, gynybos atašė Lenkijoje, Čekijos, Kroatijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos Respublikoms pulkininkui leitenantui Rimantui Jarmalavičiui, Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadui pulkininkui leitenantui Svajūnui Papiliauskui, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkui majorui Donatui Mazurkevičiui, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojai Valei Gibienei, Generolo Adolfo Ramanausko-Vanago kovinio rengimo centro viršininkui pulkininkui leitenantui Algimantui Misiūnui,108-os Lazdijų miesto pėstininkų kuopos vadui Tadui Murauskiui, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jolitai Petkevičienei, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovams bei kitiems garbingiems svečiams.

Iškilminga paminklo ceremoniją papuošė nuoširdžios dainos ir eilės. Todėl dėkojame  Veisiejų seniūnui Zenonui Sabaliauskui, Kučiūnių laisvalaikio salės vyrų folkloro ansambliui „Parinkcis“, Lazdijų kultūros centro folkloriniam ansambliui ,,Dainuviai".

Mūsų visų pastangomis Lazdijų krašto renginiai yra nuoširdūs, gražūs ir iškilūs.

Daugiau nuotraukų:  Kovo 11-osios iškilmės

kovo 11 kovo 11 kovo 11 kovo 11 kovo 11 kovo 11