Išleista kompaktinė plokštelė “Dzūkijos krašto giesmės “Gedulinga aušrinė”

2021-10-11

Tradicinės Dzūkijos regiono giesmės ir psalmės turi didelę kultūrinę, religinę ir istorinę vertę. Kučiūnų kaime iki šiol gyva ir populiari tokių giesmių giedojimo tradicija, tačiau bendruomenei senstant kyla grėsmė, kad giesmės gali būti pamirštos ir nereikalingos. Taigi VšĮ Lazdijų kultūros centras kartu su Kučiūnų krašto giesmininkais išleido Dzūkijos krašto giesmių ir psalmių CD diską. Šis kompaktinis diskas yra nepaprastai svarbus Dzūkijos tradicinės giedojimo kultūros išsaugojimui.

Projekto metu buvo siekiama įrašyti Dzūkijos regiono giesmių ir psalmių komptaktinį diską. Pačiame pirmame etape kolektyvas atsirinko giesmes, pslames, jas ilgai repetavo, ruošėsi.  CD diskas išleistas 300 vnt. tiražu, jame 9 giesmės ir pslamės, bendra trukmė 48 minutės.  Giesmės  įrašytos garso įrašų studijoje “3A” Alytuje, o kai kurioms giesmėms buvo priderintas ir akomponavimas vargonais.

Taigi sukurtas išliekamąją vertę turintis nematerialaus Dzūkijos paveldo kultūros produktas.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.