Gairės kultūros kelių kūrėjams

2020-06-17

Kultūros ministerija parengė Gaires kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje. Tai kultūros sektoriui naudingas įrankis, sukurtas vykdant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Kultūros keliai regioniniam vystymui“.

Įgyvendindama šį projektą, praėjusių metų rudenį Vilniuje ir Kaune Kultūros ministerija organizavo renginių ciklą, skirtą Lietuvos kultūros kelių vystytojams ir suinteresuotoms įstaigoms. Renginiuose žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika dalijosi ilgametę kultūros kelių vystymo patirtį turinčių organizacijų atstovai iš Norvegijos, Švedijos, Danijos ir Didžiosios Britanijos. Renginių metu diskutuota apie kultūros kelių socialinę, ekonominę ir kultūrinę naudą regionams, pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai iš Lietuvos ir užsienio, skaityti pranešimai ir atliktos praktinės užduotys kultūros paveldo komunikacijos ir interpretavimo, lankytojų patirties gerinimo, partnerių tinklo kūrimo ir produkto plėtros srityse, aptartas sertifikavimo tvarkos kriterijų, partnerysčių ir kiti kultūros kelių stiprinimo Lietuvoje klausimai. Minėtuose renginiuose gausiai dalyvavo savivaldybių, kultūros paveldo organizacijų, turizmo informacijos centrų, saugomų teritorijų specialistai bei akademinės bendruomenės nariai.

Siekdama užtikrinti aktualios informacijos sklaidą, šių renginių medžiagos ir gerosios praktikos pavyzdžių pagrindu Kultūros ministerija parengė „Gaires kultūros kelių kūrėjams“. Kultūros keliai yra reikšminga priemonė regionų plėtrai, ypač kultūrinio turizmo skatinimui, todėl tikimasi, kad šis leidinys  paskatins kurti ir tvariai plėtoti kultūros kelius šalyje ir už jos ribų. 

Projektą „Kultūros keliai regionų vystymui“ 2019 m. inicijavo Kultūros ministerija iš Europos ekonominės erdvės dvišalio bendradarbiavimo fondo, projekto partneriai – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

Kultūros_keliai