Duris atvėrė modernizuotas Lazdijų kultūros centras

2017-11-10

Lapkričio 10 dieną duris atvėrė naujai modernizuotas Lazdijų kultūros centras. Pilnutėlėje žiūrovų salėje buvo pristatyta atnaujinta kultūrinė erdvė.

Kultūros centro direktorius Arūnas Sujeta dėkojo Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui už Lazdijų rajono savivaldybės dėmesį kultūros centro modernizavimo ir atnaujinimo projektui, rūpestį ir supratimą, kad kultūra – tai žmogaus pagrindas. Taip pat A. Sujeta džiaugėsi ir generalinio rangovo UAB „LitCon“ sėkmingu, nepriekaištingu darbu bei tvaria partneryste, modernizuojant Lazdijų kultūros centrą.  Už sėkmingą darbą apdovanota ir UAB "Statrama". Gražūs žodžiai ir padėka buvo skirta Arūnui Maciulevičiui už atsakingą, rūpestingą ir nuoseklų ilgametį projekto vadovo darbą. Šiems asmenims Lazdijų kultūros centro direktorius A. Sujeta įteikė įspūdingas graviruotas ir kalvio darbais išpuoštas padėkas – meno kūrinius ant senos Lazdijų kultūros centro stogo čerpės. Per 9-erius Lazdijų kultūros centro modernizavimo ir atnaujinimo metus dirbo tokios įmonės kaip UAB „Megrame“, UAB „ULPAS“, UAB „VA STATYBA“, UAB „EUROGAMA“, UAB „REKONSTA“, UAB „ELEKTROSTAKA“, UAB „BN TEKSTILĖ“, kurioms kultūros centro direktorius nuoširdžiai padėkojo. 

Sveikinimo žodžius tarė Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Seimo narys Zenonas Streikus, Lietuvos Nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa, Estijos respublikos Tervos miesto savivaldybės meras Maido Ruusmann, Lenkijos Respublikos Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas bei Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė, UAB „LitCon“ generalinis direktorius Linas Piliponis, UAB „Statrama“ direktorius Ramūnas Tarvainis ir kiti garbūs svečiai.

Iškilmingoje atidarymo programoje dalyvavo Jungtinio Lietuvos kultūros centrų vadovų choras, kuris pristatė Tautinio kostiumo metams skirtą programą, Kauno šokio teatras „Aura“, Lazdijų meno mokyklos Veisiejų filialo akordeonistų orkestras, Lazdijų kultūros centro atlikėjai A. Bubelienė, A. Maciulevičius, meno vadovas R. Mazėtis bei meninės raiškos studija "Macinga". Renginį vedė "macingietis" Martynas Čepulis ir „balsas“ – Lazdijų kultūros centro pavaduotoja kultūrinei veiklai Ingrida Malinauskienė.

Lazdijų kultūros centro pastato renovacija ir atnaujinimo darbai truko beveik dešimtmetį. Dar 2007 metais vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Kultūros centrų modernizavimo programą, Lazdijų kultūros centro pastatas buvo įtrauktas į rekonstruojamų kultūros centrų sąrašą. Statybos darbai pradėti 2008 metais ir baigti 2017-aisiais.  LR Kultūros ministerijos ir Lazdijų rajono savivaldybės lėšomis sukurta reikalinga infrastruktūra kultūrinei veiklai vykdyti: modernizuota didžioji salė, atidaryta „Šokių menė“, sutvarkyta mažoji salė, įrengta kūrybinė erdvė mažiems renginiams ar susitikimams „Veiksmo šachta“, numatytos erdvės parodoms, sukurtos dailės ir muzikos studijos, atnaujinti 2 metodiniai kabinetai, darbuotojams sukurtos tinkamos sąlygos dirbti. Šiuo metu Lazdijų kultūros centro patalpose veiklas vykdo 10 įvairių sričių meno kolektyvų ir 4 būreliai.

Taigi naujai modernizuotas kultūros centras, skirtas kiekvienam Lazdijų krašto žmogui ar regiono svečiui, jau nuo lapkričio 10-osios kviečia į kūrybines, aktyvias veiklas ir tarsi sako: „Esi kultūros dalis“...

23467098_1739939166030651_7169980990118474259_o 23472147_1739943976030170_9048000322343939091_n 23473116_1739942972696937_8443525979537999787_n 23509063_1739938206030747_8321293152982817199_o 23549972_1739938322697402_7556403568576015518_o 23549985_1739939159363985_8801951055743407044_o

Daugau nuotraukų:
Kultūros centro atidarymas