Veisiejų kultūros namų folklorinis ansamblis „Packavėlė“

Vadovė: Lina Kvedaravičienė

Veisiejų kultūros namų folkloro ansamblis „Packavėlė“ susikūrė 2005 metų sausio 25 d. Jį sudaro 14 įvairaus amžiaus atlikėjų. Ansambliečiai dainomis, pasakojimais, rateliais dzūkiškas tradicijas stengiasi perduoti jaunesniajai kartai. Repertuare yra daug Veisiejų krašto liaudies dainų, ratelių.

„Packavėlė“ yra parengusi keletą programų: „Jojo prijojo pylnas kiemas svetelių“, Jurginių apeigų „Kad aš turėtau“, Advento laikotarpio „Atvažiuoja Kalėdos“. Ansamblis dalyvavo įvairiuose rajono bei apskrities renginiuose: Alytaus apskrities folkloro ansamblių festivalyje „Dzūkų godos“, Pirmosios vagos – Jurginių šventėje, 2007 metais – Lietuvių dainų šventėje „Būties ratu“, koncertavo tarptautinės sveikatos stovyklos sveikuoliams, tarptautinėje šventėje Lazdijuose „Pasienio fiesta“. 2009 m. – Alytaus apskrities pagyvenusių žmonių Dainų ir šokių šventėje „Dainuoju Lietuvai“, 2014 m. – Lietuvos Dainų šventės „Čia mūsų namai“ dalyvis bei daugelyje kitų renginių.

Dažni svečiai esame Veisiejų regioninio parko organizuojamuose renginiuose.

Ansamblis padainavo Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ regioninio turo, skirto Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams paminėti, dalyviams.

2017 m. dalyvavome Druskininkuose vykusiame regiono Tautinio kostiumo konkurse „Išausta tapatybė“ ir folkloro ansamblių kategorijoje buvome atrinkti dalyvauti konkurso finaliniame renginyje liepos 6-ąją. Todėl su pasididžiavimu nuo pakylos demonstravome dzūkų tautinį kostiumą ir Tautišką giesmę giedojome ant Dubingių piliakalnio.