Lazdijų kultūros centro folklorinis ansamblis „Dainuviai“

Vadovė: Birutė Vžesniauskienė

Folkoro ansamblis „Dainuviai“ susikūrė 2006 metais Lazdijų kultūros centro darbuotojų – entuziastų bei etnokultūros mylėtojų – iniciatyva. Kolektyvo susikūrimo idėja – atkurti ir puoselėti senuosius lietuviškuosius papročius bei tradicijas. Ansamblio repertuarą sudaro senovinės dzūkų krašto bei kitų regionų buities, darbo bei apeiginės dainos.

„Dainuviai“ aktyviai dalyvauja įvairiuose kultūros centro rengiamuose projektuose. Juos įgyvendinant buvo įkurtas autentiškas repeticijų kambarys – troba, o taip pat archyvine bei muziejine medžiaga remiantis sukomplektuoti ir pasiūti stilizuoti XI a. nešioseną atitinkantys baltiški drabužiai.

Ansamblis su dideliu pasisekimu koncertuoja įvairiuose rajoniniuose bei regioniniuose renginiuose. 2007-2008 metais ansamblis su programa „Aš išdainavau visas daineles“ dalyvavo Dzūkijos VVG projekte „Čia aš gimiau, čia aš užaugau“. 2008 metais šventėje Veisiejuose „Tūkstantmečio banga“ atliko programą „Šviesos sutartinė“, dalyvavoBūdvietyje muziejuje „Jotvingių kiemas“ šventėje, skirtoje Lietuvos tūkstanmečiui. 2009 metais kolektyvas buvo sėkmingai atrinktas ir pasirodė Alytaus apskrities Dainų šventės Folkloro dienoje Druskininkuose bei Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“.

2010 metais ansamblis dalyvavo tarptautiniame folkoro festivalyje „Saulalė raudona“ Plungėje. 2011 m. išleido Dzūkijos krašto dainų kompaktinę plokštelę „Da saulalė stulpavoj“. 2012 m. parengęs programą „Tep mes veiseiliojam!“ pasirodė XXVII-ajame tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Atataria lamzdžiai – 2012“. Taip pat dalyvavo Juodkrantėje vykusioje V-ojoje regioninėje folkloro šventėje „Pūsk, vėjuži!“.