Krikštonių laisvalaikio salės folklorinis ansamblis „Stadulėlė“

Vadovė: Lena Švetkauskienė

Folklorinis ansamblis „Stadulėlė“ susibūrė 1986 metais. Didžiausias kolektyvo turtas yra nuo pat jo susikūrimo pradžios dainuojančios dzūkiškų dainų pateikėjos. Per gyvavimo laikotarpį šis folkloro kolektyvas, vadovaujamas Daivos Povilanskienės, dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose, apskrities bei rajoniniuose renginiuose.

Labiausiai įsimintini – 1994 m. ir 2007 m. Respublikinė lietuvių dainų šventė, „Pasienio fiesta“ Lazdijuose, vakaronė su tarptautinės konferencijos dalyviais 2006 m., išvyka į Lenkijos Respubliką, dzūkų dienų renginiai Vilniaus mokytojų namuose. 2005 metais Folklorinis ansamblis „Stadulėlė“ išleido kompaktinę plokštelę „Smūtnos širdys“. 2008 metais dalyvavo projekte „Suseikime kaimynai“. 2009 metais Alytaus apskrities Dainų šventės Folkloro dienoje Druskininkuose. Nuo 2010 metų ansambliui vadovauja Lena Švetkauskienė.

Šiuo metu kolektyve yra dešimt narių. Dainuojamos lietuvių liaudies ir patriotines dainos. „Stadulėlei“ suteikta trečia kategorija. Kasmet dalyvaujama Kučiūnuose rajono etnografinėje šventėje, Pasienio fiestoje. Šiuo metu kolektyvas ruošiasi 2018 m. dainų šventės atrankai.