2022 m. projektai

2022 metais Lazdijų kultūros centro projektai išsiskyrė gausa ir įvairove. Tradiciškai buvo gautas finansavimas Sakralinės muzikos festivaliui „Clavis coelli“, „Respublikiniui liaudiško smuikavimo konkursui „Griežkit, skripkos“, Dzūkijos regiono liaudiškų šokių festivaliui „Susuksim sukcinį“, „Jotvingių sakmėms“ bei „Muzikos ekspresijoms“. Verta pastebėti, kad buvo paremtas tarptautinis festivalis „Su meile akordeonui“, kurį kultūros centras organizavo su Lietuvos akordeonistų sąjunga ir Lazdijų meno mokykla. Vienas išskirtinių 2022 metų projektų buvo „S. Gedos kūrybos įprasminimas Veisiejų krašte“, kurio metu sukurtas ne tik literatūrinis S. Gedos kelias „Pėdos“, bet ir pristatyta unikali šiaudinių skulptūrų paroda ant vandens pagal S. Gedos kūrybos simbolius. Šie meno kūriniai buvo teigiamai įvertinti ne tik vietos gyventojų, bet ir turistų, Ančios ežerą puošė visą vasarą. Toks projektas įrodo, kad žinomų žmonių kūrybos simboliai gali tapti efektyviu kultūrinio turizmo traukos objektu.

Atsižvelgiant į tai, kad Alytaus regione labai trūksta šokių meno sklaidos ir projektų, Lazdijų kultūros centras pagal Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą „Visi kartu šokio ritmu“ organizavo šokių užsiėmimus net 6 rajono salėse. Šio projekto veiklas lankė 124 rajono gyventojai, o projektas vainikuotas renginiu „Šokių fiesta“ Lazdijuose. Siekiant populiarinti tautinius šokius buvo įgyvendintas Dzūkijos regiono tautinių šokių festivalis „Susuksim sukcinį“. Renginyje dalyvavo 10 šokių kolektyvų ir apie 200 dalyvių.

Lazdijų rajono savivaldybė teigiamai vertino beveik visus teiktus projektus Vasaros stovyklų programai „VasarOk“, meno kolektyvų populiarinimo, suaugusiųjų neformalaus ugdymo programose. Etninės kultūros saugojimo projektu buvo sukurta nauja edukacinė programa Rudaminos amatų centre „Mazgų rišimas (Macrame)“. Antrajį kartą buvo įgyvendintas projektas „Po dangum“, kurio metu populiarinamas fotografijos menas.

Taigi vertinant 2022 metų veiklą matyti, jog įgyvendinti tradiciniai projektai, taip pat kurti nauji renginiai bei ieškoma naujų kultūrinės veiklos nišų. Paraiškų finansavimo rodiklis yra 85 proc, tai 5 proc daugiau nei 2021 metais.

2022 metais pradėtas įgyvendinti ir infrastruktūrinis projektas: Rudaminos amatų centro infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, kurio metu bus sutvarkyta amatų centro lauko infrastruktūra su patogia trinkelėmis grįsta aikštele automobiliams statyti, įrengta vandens ir nuotekų sistema, tradiciniais gėlynais pasipuoš lauko erdvės. Taip pat pateikta paraiška „Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Lazdijų kultūros centre“.

2023 metais planuojama Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai pateikti paraišką Rudaminos amatų centro vidaus remonto darbams finansuoti, kartu su Kapčiamiesčio bendruomene dalyvauti „Sumanaus kaimo“ projekte ir įrengti bendrus laisvalaikio ir bendruomenės namus Kapčiamiestyje, su Veisiejų bendruomene pastatyti S. Gedai skirtą skulptūrą Veisiejuose, organizuoti ir įgyvendinti tradicinius projektus.

 

2022 m. finansuoti projektai  Bendra projekto vertė
Sakralinės muzikos festivalis “Clavis coeli” 4720,0
Tarptautinis festivalis “Su meile akordeonui” 10000,0
Dzūkijos regiono liaudiškų šokių festivalis “Susuksim sukcinį” 5150,0
Česlovo Sasnausko chorų festivalis 4187,0
Muzikos ekspresijos 4720,0
Respublikinis liaudiško smuikavimo konkursas “Griežkit, skripkos” 4000,0
Jotvingių sakmės 5150,0
S.Gedos kūrybos įprasminimas Veisiejų krašte 7200,0
Visi kartu šokio ritmu 5267,9
Rudaminos amatų centro infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 79922,6
Suaugusiųjų neformalaus ugdymo programa 2830,0
Meno mėgėjų kolektyvų veiklos aktyvinimas (Kamerinis choras “Gaustas”, Folkloro ansamblis “Packavėlė” 3710,0
Mazgų rišimo (pinikai) edukacinės programos sukūrimas 640,0
Vasaros poilsio programa “VasarOk” 2650,0
Jaunųjų fotografų festivalis “Po dangum” 1300,0
Viso  141 417,50