Konferencja koncowa

W dniach 22-23 listopada w Domu Kutury Lazdijai odbyła się konfernacja koncząca projekt „Rozwój turystyki oraz współpracy kulturalnej wspólnot samorządowych rejonu Lazdijai oraz Puńska“, w którym uczestniczyła Litwa, Polska oraz sasiadujący Obwód Kaliningradzki Federacji Rosysjskiej programu sąsiedzkiego INTERREG IIIA. W trakcie konferencji przedstawiono rezulaty projektu, podzielono się zdobytymi doświadczeniami oraz przewidywaniami dalszej współpracy kulturalnej. W konferencji uczestniczył mer Samorządu Rejonu Lazdijai Artūras Margelis oraz wójt powiatu Puńsk Vytautas Liškauskas, partnerzy projektu z Centrum Kultury Lazdijai, pracownicy: Dom Kultury Litewskiej w Puńsku, Muzeum Ziemi Lazdijai oraz Centrum Kultury w Sejnach, oraz przedstawiciele wspólnego sekretariatu Interreg i Ministerstwa Administracji. Konferencję rozpoczął mer Samorządu Rejonu Lazdijai Artūras Margelis, który przedstawił naszą działalność w ramach projektu.Poinformował, że w regionie przeprowadzono 48 projektów, z których 26 przprowadził samorząd. Mer pochwalił się, że w samorządzie rejonu Lazdijai zrealizowano więcej projektów niż w innym regionie samorządowym Dzūkiji. To zaś powoduje polepszenie jakości życia mieszkanców.

Wójt powiatu Puńsk Vytautas Liškauskas, mówiąc o działalności Puńska w ramach projektu, również stwierdził, że uczestnictwo w tym projekcie zapewnia dobrobyt jego mieszkańcom. Fundusze otrzymane przez budżet powiatu Puńsk w ramach wykonywanego projektu są trzykronie wyższe niż u sąsiednich samorządów. Powyższe fundusze pomogły wcielić w życie nowe pomysły oraz polepszyć wcześniej wykonywane działania.Wójt pochwalił się, że powiat Puńsk przygotowuje wpspólny projekt razem z samorządami Lazdijai oraz Alytus, które zachęcają do kulturowej współpracy przygranicza.

Realizując projekt “Rozwój turystyki oraz współpracy kulturalnej wspólnot samorządowych rejonu Lazdijai oraz Puńska“ współpracowano z różnymi instytucjami, w szczególności z Muzeum Ziemi Lazdijai oraz Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai. Czytając na konferencji sprawozdanie „Rola Muzeum Lazdijai w rozwoju turystyki rejonu Lazdijai“, dyrektorka tego muzeum Daina Pledienė stwierdziła, że w Europie właśnie, staje się popularna turstyka kulturowa. W rejonie Lazdijai są natomiast wyjątkowe, warte poznania kulturowe obiekty turystyczne: bogate dziedzictwo kulturowe (góry zamkowe, miejsca historyczne, muzea) oraz żywa tradycja (pieśni, tańce, święta rzemieślników, programy edukacyjne, dziedzictwo kulinarne). Wcielając w życie powższy projekt i przygotowując szlaki turystyczne, wierzy sie, że w regionie powiększy się liczba turystów nie tylko z wielkich miast na Litwie ale i z sąsiednich krajów.

Dyrektorka Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai – Roma Stulgienė, mówiąc o wpływie imprez kulturalnych na rozwój turystyki ziemi Lazdijai, zaobserwowała, że rozwiając turystykę nie wystarczy tylko podwyższyć jakość informacji turystycznych, rozbudować infrastrukturę, polepszyć efektywność reklamy turystycznej. Należy natomiast współpracować z innymi instytucajmi. Ucieszyła się też, że Centrum Kultury Lazdijai organizuje porywające imprezy kulturalne, które najczęściej działają, włączając obiekty turystyczne. Te imprezy stanowią wspaniałą atrakcję turystyczną, szczególnie dla przybywających z zagranicy. Działalność Centrum Kultury, na konferencji w ramach projektu, przedstawił przewodniczący Związku Centrum Kultury Litewskiej – Romas Matulis. W swoim sprawozdaniu mówił, że obecnie w kraju niezwykle ważne są centra kulturalne, nie tylko z punktu widzenia sztuki, kultury i edukacji, ale przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Ich doniosłość leży u podstaw działania projektu, który pod względem wskaźników jakościowych oraz ilościowych, potwierdza profesjonalizm spejcalistów, organizujących oraz kierujących zespołami realizującymi projekty. Większość litewskich centr kulturalnych, między innymi Centrum Kultury Lazdijai, posiada wspaniałych specjalistów, którzy z powodzniem przeprowadzają działania w ramch jakiejkolwiek międzynardowej sieci wspólnot, pozwalając współpracować centrom kulturalnym na arenie międzynarodowej. Kierowniczka działu kultury regionalnej, Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej, Irena Seliukaitė mówiła z kolei o możlwościach wykorzystania kultury etnicznej. Zachęcała ona, aby w rejonie Lazdijai urządzić jak najwięcej autentycznych wiejskich skansenów turystycznych, a przy nich stworzyć tradycjne warsztay rzemieślnicze. W takich skansenach odwiedzający mogliby celebrować tradycyjne święta regionu Dzūkija oraz nauczyć się starodawnego rzemiosła. Kierownik do spraw projektów Centrum Kultury Lazdijai Arūnas Maciulevičius oraz dyrektorka Domu Kultury Litewskiej w Puńsku Asta Pečiulienė zapoznali z rezultatmi pracy, dokonali przeglądu odbytych imprez kulturalnych, które były przedstawione społeczeństwu Republiki Litewskiej, a które po części były finansowane przez Unię Europejską. W czasie trwania imprez, wszystkie miejsca, historia oraz obywające się w perspektywie przyszłości wydarzenia publikowano w przygotowanym przez Centrum Kultury Lazdijai wydawnictwie, na łamach „Kulturalnych przełomów granicznych Lazdijai i Puńska“.Na konferencji starszy specjalista Indrė Baliulytė z Departamentu Dzidzictwa Kulturowego Republiki Litewskiej, wydziału planowania i programów, dokonała przeglądu wspólnych strategii rejonu Lazdijai oraz powiatu Puńsk. Dyrektorka UAB „Investicijų ekspresas“ Dalia Budrienė przedstawiła natomiast program działania oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonych badań nad dziedzictwem kulturowym rejonu Lazdijai oraz powiatu Puńsk.

Kończący się pierwszy dzień konferencji zakończył wspólnie przygotowany koncert przez partnerów projektu: Centrum Kultury Lazdijai oraz Dom Kultury Litewskiej w Puńsku. Uczestnicząca w konferencji dyrektorka wspólnego technicznego sekretariatu INTERREG A. Bernadišienė, była zadowolona z odbywających się imprez kulturalnych, przygotowanego programu kulturalnego, a ponadto stwierdziła, że jest to wspaniały przykład wcielania w życie projektów. W drugim dniu konferencji została zorganizowana wycieczka krajoznawcza do najbardziej uczęszczanych miejsc turstycznych rejonu Lazdijai oraz wycieczka do Polski, do miasteczka Puńsk. Posumowując konferencję oraz przegląd projektu „Rozwój turystyki oraz współpracy kulturalnej wspólnot samorządowych rejonu Lazdijai oraz Puńska“ ,kierownik do spraw projektów Centrum Kultury Lazdijai – Arūnas Maciulevičius cieszył się, że z powodzeniem udało się wcielić w życie ten projekt, ponadto dziękował kolegom oraz partnerom za współpracę oraz wyraził nadzieję, że w przyszłości czeka ich wszystkich nie jeden udany projekt.