O projekcie

Litwa, Polska oraz sasiadujący Obwód Kaliningradzki Federacji Rosysjskiej działają w ramach funduszy programu INTERREG IIIA, na podstawie projektu „Rozwój turystyki oraz współpracy kulturalnej wspólnot samorządowych rejonu Lazdijai oraz Puńska“. Instytucja publiczna – Centrum Kultury Lazdijai jest głównym partnerem projektu. Finansowym partnerem projektu jest – Dom Kultury Litewskiej w Puńsku, zaś partnerami – Muzeum Ziemi Lazdijai i Centrum Kultury w Sejnach.

W trakcie projektu będzie organizowanych 8 międzykrajowych imprez kulturalnych na terenie samorządu terytorialnego regionu Lazdijai i 4 wspólne międzykrajowe imprezy kulturalne na terenie powiatowego samorządu terytorialnego miasta Puńsk. W projekcie tym, głównym zamiarem będzie osiągnięcie znaczącej integracji kulturowej po obu stronach granicy. Wcielając w życie projekt zakupiono ruchomą scenę, która będzie częściowo eliminować problem sezonowości oraz pozwoli bardziej ekonomiczniej i efektywniej organizować imprezy kulturalne oraz nowoczesną aparaturę nagłaśniającą. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu. Program INTERREG IIIA finansuje 75 % wydatków. W trakcie realizacji projektu, wykonując przewidziane działalności kulturalne, zostanie złożone stosowne sprawozdanie z dokumentacją do wspólnego sekretariatu technicznego INTERREG IIIA przy Ministerstwie Admninistracji, dzięki któremu zostanie uzyskane dofinansowanie. Zaś pozostałe 25 % projektu będzie zobowiązny współfinansować Samorząd Rejonu Lazdijai na podstawie decyzji Nr. 5TS-844 Rady Samorządowej Rejonu Lazdijai.

Ogólny budżet projektu wynosi 328.589 EUR. Suma, która zostanie maksymalnie skompensowana wynosi 246.442 EUR. Część pieniędzy budżetu zostanie przeznaczona dla Rzeczpospolitej Polskiej, na działalność Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – 36.472 EUR. Instytucji publicznej – Centrum Kultury Lazdijai na działalność w ramach dofinansowania będzie przeznaczone – 209.970 EUR. Powiat Puńsk zobowiązał się współfinansować projekt w wysokości – 12 250 EUR, zaś Samorząd Rejonu Lazdijai będzie współfinasował-69 990 EUR. Projekt wejdzie w życie 1 stycznia 2006 roku. Zakończenie projektu-. 31 grudnia 2007 roku.

Wykonując ten project, nawiązano nowe kontakty kulturowe pomiędzy zespołami Litwy i Polski oraz osobami świadczącymi usługi turystyczne. Zdobyte doświadczenie będzie wykorzystane przygotowując i wykonując nowe projekty kulturalne Litwy oraz Rzeczpospolitej Polskiej.