O nas

Informacje ogólne

Instytucja publiczna – Centrum Kultury Lazdijai stworzono 11 listopada 2003 roku na mocy decyzji Nr.5TS-205 Rady Rejonowej Regionu Lazdijai. Instytucja publiczna, jaką jest Centrum Kultury Lazdijai, nie jest instucją dochodową samorządu regionu Lazdijai; zarządzana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w publicznych ustawach urzędowych Republiki Litewskiej, która jawnie świadczy usługi kulturalne, oświatowe oraz inne na rzecy społeczności regionu Lazdijai oraz na rzecz innych osób.

Główny kierunek działań

Podstawowa działalność centrum- wypełnić czas wolny mieszkańców Lazdijai. Tradycją stało się wiejskie święto kapel „Netgi vakaruškos“, święto teatrów dla dorosłych „Gonkelės“, święto dziecięcych zespołów teatralnych „Skrzaty“, święto Anny przy górze zamkowej Prelomciškė, Międzynarowdowy Dzień Dziecka, święto zespołów weselnych oraz inne.

Inne kierunki działań:

  • Zaspokajać potrzeby kulturalne społeczności;
  • Krzewić oraz chronić sztukę i kulturę etnograficzną
  • Zachęcać młodzież do inicjatywy oraz twórczych poszukiwań
  • Troska o spuściznę etniczno-kulturową,
  • Zapewnienie mieszkańcom profesjonalnego dostępu do sztuki.

Struktura instytucji publicznej Centrum Kultury Lazdijai

Liczba etatów Centrum Kultury- 67

W skład centrum wchodzi 20 urzędów m.in:

  • 4 Domy Kultury
  • 16 świetlic

W placówkach kultury pracuje 40 pracowników twórczych

Łączność