Oddział Lazdijai kapelii „Dziedukai“

Kierownik: Romas Mazėtis

Tradycyjana kapela wiejska „Dziedukai“ została stworzona w 1991 roku. Kapela ta uczesniczy w różnych konkursach oraz świętach. Już nie pierwszy rok jest uczestnikiem Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Baltica” ogranizowanego przez Litewskie Centrum Kultury Ludowej. Kapela uczestniczy również w naradowym Święcie Pieśni, w święcie regionu Dzūkija „Dzūkų godos“, „Dzūkų popietė“, w święcie Derlius, święcie Kurortas oraz w innych imprezach. Do „Dziedukai“ przynależą jedni z najlepszych nie tylko w rejonie Alytus, ale także w całej Litwie, harmonikarze. Mają oni w swym dorobku dużo wyróżnień oraz tytuł „Mistrz Harmonijki“.

W tradycyjnej kapeli wiejskiej „Dziedukai“ grają Albinas Bartnykas (ur.1927 r.), Vytautas Galvanauskas (ur. 1930 r.), Rolandas Bartnykas (ur. 1962 r.) oraz Romas Mazėtis (ur. 1950 r.)