Krajowy młodzieżowy zespół taneczny Lazdijai – „Smilga“

Kierowniczka: Janina Dereškevičienė

Zespół założono w 1999 roku. Wtedy była to nazwa dla bardzo młodego zespołu tanecznego. Przez ten okres czasu dzieci podrosły i teraz nazywają się młodzieżowym zespołem tanecznym. Od samego początku założenia zespołu tańczą w nim ci sami członkowie. Zespół wykonuje wspaniałe, żywe litewskie tańce ludowe.

Młodzieżowy zespół taneczny „Smilga“ aktywnie uczestniczy w organizowanych przez Centrum Kultury Lazdijai różnych imprezach i projektach. Jednym z najważniejszych priortetwych projektów jest już tradycyjnie organizowany, odbywający się w lecie dziecięco-młodzieżowy aktywny oboz wypoczynkowy, w którym biorą udział dzieci i młodzież z powiatu Alytaus.

W 2007 roku juz trzeci raz w Lazdijai odbył się Krajowy Festiwal Tańca Dzieci i Młodzieży „Otwórzmy pozytywkę“, na który z chęcią przybywa nasza młodzież i dzieci z zespołów tanecznych oraz goście z Polski oraz Bialorusi.

W 2007 roku krajowy taneczny zepół dziecięcy uczestniczył w litewskim święcie pieśni „Krąg istnienia”.