Kapela świetlicy Krosna „Susiedai“

Kierowniczka: Jovita Vilkauskienė

W 2004 roku kierowniczka świelicy Krosna Jovita Vilkauskienė zaprosiła wiejskich muzykantów na pierwszą próbę. W taki oto sposób stworzono jednomyślnie wiejską kapelę „Susiedai“. Już w pierszym roku swej działalności członkowie kapeli starali się osiągnąć jak najlepsze rezultaty nieustwicznie towarzysząc miasteczku Krosna oraz okolicznym sąsiednim społecznościom.

W latach 2005-2006 wiejska kapela Krosna „Susiedai“ występowała w naszym regionie Alytaus oraz imprezach międzykrajowych; byli zaproszeni na koncert do Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2007 roku. kapela aktywnie brała udział w różnych koncertach, festiwalach, przeglądach, konkursach,zawodach: w powiatowym festiwalu kapel muzyki ludowej w „Ei, dzūkeliai, zaśpiewajmy“ w Alytus, Święto Grzybów w Varėna, festiwal-konkurs ludowych kapel rejonu Lazdijai „Netgi vakaruškos“, w 34-tym konkursie Luksnėnai, z okazji święta wiejskich muzków regionu Dzūkija, w którym kapela otrzymała wyróżnienia dla najlepszego w rejonie Dzūkija śpiewaka oraz tytuł najlepszego gawędziarza.

Przygotowania do litewskiego święta pieśni „Krąg istnienia“ i uczestnictwo w nim wszystkich członków kapeli „Susiedai“, pomogło zdobyć doświadczenie i stało się bodźcem do jeszcze bardziej aktywnej działalności.