Vilties ir gedulo dienos minėjimas „Tremties traukinys“

Kada: 2021-06-14 12:00

Kur: Šeštokų geležinkelio skveras