Šv. Mišios ir Kalniškės mūšio 79-ųjų metinių minėjimas „Teskamba dainos milžinkapių šaly“

2024-05-18
12:00 val.

Daugiau informacijos apie žygį  ir registracija LKA keliautojų klubo svetainėje.